Çalışanlarınız size yeni bir fikirle geldiğinde genelde ne yapıyorsunuz?

Şeytanın avukatı rolüne girip fikirdeki aksak yönlere mi odaklanıyorsunuz? Konuyu hızlıca kapatıyor ve aşağılayan bir mimik mi yapıyorsunuz? Ya da fikrin, fikir sahibi kişiyle beraber uzaklaşacağını umarak konuyu görmezden mi geliyorsunuz?

Bir lider söylemi ve davranışı ile bir fikri ya yeşertir ya da öldürür.  Nitekim, çalışmalar kurumlardaki yaratıcılık ortamının %67’sinin doğrudan liderin davranışına bağlı olduğunu göstermektedir.

Temkinli yaklaşım, şüphecilik, yargılama ve işten çıkarılma, yeni fikirlere verilen tipik reaksiyonlardır. Ve aynı zamanda liderlerin, yeniliği ve yenilikçi zihniyetleri daha bilinçaltındayken sabote ettiğinin işaretlerindendir.

I. Yenilikçi düşünce yapısı için ne gerekir?

Liderlerin, ekiplerinde ve çalışanları arasında yenilikçiliği teşvik etmek için yenilikçi düşünce yapısını geliştirmesi gerekir.  Yenilikçi düşünceye sahip liderler;

 • Meraklıdır
 • Belirsizliği tolere edebilir
 • Değerlendirmelerinde yapıcı bir tutum sergiler
 • Kararlılık gösterirler
 1. Yenilikçi düşünce yapısı, meraklı olmayı gerektirir

Merak, yeni bilgiler edinilmesini teşvik eder, yaratıcılığın ve yeniliğin kaynağıdır. Yenilikçi liderler, işlerin neden öyle yapılageldiğini merak ederler, işleri farklı şekilde yapma fikrine açık olurlar ve yeni şeyler denemeye istekli olurlar. Meraklı liderler “Ya şöyle olsaydı?”, “Bunu nasıl farklı yapabilirim?” gibi sorular sorarlar. Odak noktalarını “bunu  yapmamız mümkün değil!” tepkisinden “bunu nasıl başarabileceğimizi merak ediyorum” aksiyonuna  kaydırırlar. Sonuç olarak; cevabı zaten bildiğinizi hissediyorsanız, orada merak yoktur.

 1. Yenilikçi düşünce yapısı, belirsizliği tolere edebilmeyi gerektirir

Belirsizlik rahatsızlık verici ve zorlayıcıdır. Ancak, kendinizi bir miktar yavaşlatabilir ve belirsizliği kabullenebilirsiniz.  Her şey karmakarışık olsa bile belirsizliğe karşı sakin kalabildiğiniz sürece yenilikçi olabilirsiniz.Yenilikçi liderler, “yola devam etme” ve “seçeneklerini açık tutma” ihtiyaçlarını dengede tutarlar. Liderler olasılıklara daha uzun süre değerlendirmeye istekli olduklarında yaratıcı düşünme ve yenilikçi çözümler artar.

 1. Yenilikçi düşünce yapısı, yapıcı bir tutum gerektirir

Yenilikçi liderler, insanlara neyi sevmediklerini ya da neyin işe yaramadığını söylemek yerine insanlara neyi beğendiklerini aktarmayı tercih eder. Odağı yeni bir çözümün veya fikrin güçlü yönlerine ve kattığı değere çekerler. Bu tutum, ekibin yeni ve faydalı bir şey üzerinde çalıştıklarını bilmelerini ve ilerledikçe, fikrin en değerli özelliklerini korumalarını ve sonraya taşımalarını sağlar. Bu, ayrıca çalışanların motive olmak için ihtiyaç duydukları başarı ve ilerleme hissini teşvik eder.

 1. Yenilikçi düşünce yapısı, kararlılık gerektirir

Tanım gereği, yeni fikirler tuhaf, olağandışı ve farklıdır. Bu fikri başkalarına benimsetmek hayli çaba ve zaman gerektirir.  Üst düzey bir lider; çalışanları kendisine bir fikirle geldiklerinde ve “hayır” yanıtı aldıklarında pes etmemelerini ve fikre inanan çalışanların bu fikrin değerini kanıtlayana kadar farklı yollarla tekrar tekrar denemelerini istemelidir.

“Yenilik ve yenilikçi düşünce yapısı yapıcı bir liderlik olmadan gerçekleşmez. Stratejiniz ne kadar parlak olursa olsun, yeniliği destekleyen ya da öldüren şey kurum kültürünüzdür. Liderlerin kültür üzerinde önemli bir etkisi olduğuna göre, kültürü bu yönde geliştirmek lider olarak sizin elinizdedir.”

Bir dahaki sefere yeni bir fikir duyduğunuzda veya yeni bir çözüme ağırlık vermeniz istendiğinde, yenilikçi düşünce yapısıyla liderlik etmeyi ve yeniliği teşvik etmeyi seçin.


II. Ekibinizde yenilikçi düşünce yapısını destekleyecek 5 öneri:

 

 1. Yeni bir fikri öldürmeye iten iç güdüye karşı durun!

Liderlerin yeni bir fikir duyduklarında genelde ilk reaksiyonları “yüzleş” ya da “kaç” olur. Bir fikir yeniyse, yabancıdır, tuhaftır ve doğal olarak ilk tepkimiz yüzleşerek mücadele etmek ya da dikkate almayarak o fikirden kaçmak şeklinde gelişir. Ancak, yenilikçiliği teşvik etmek isteyen liderlerin önce derin bir nefes almaları ve fikri reddetmeden önce üzerinde iyice düşünmeleri gerekir.

 1. Yenilikçi düşünme üzerine pratik yapın

Geleneksel iş düşünce yapısında yanlış olan bir şey yoktur: yalnızca modern bir organizasyonun yönetilmesi gerekir. Fakat yeni bir fikir ortaya çıktığında, yenilikçi düşünme moduna geçmek gerekir. Yenilikçi düşünce, fikirlerle organik bir yapı sayılabilecek kurumun, gelişmeye devam etmek için ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlar.

 1. Fikrin amacı veya hangi çerçeve içerisinde çözüm sunduğu konusunda net olun

Yenilikçilikte başarılı olanlar, genellikle yeni fikrin hangi sorunun çözülmesine yardımcı olabileceğini veya hangi fırsatı doğuracağını sık sık kendilerine sorarlar. Bazen bu biraz sabır gerektirir.

3M‘de çalışan bilim insanı Spencer Silver, üzerinde çalıştığı süper güçlü tutkal yerine basınca duyarlı “düşük güçte” bir yapıştırıcı keşfettiğinde önce bunun ne işe yarayacağını kestiremedi. Daha sonra bir meslektaşı, pazar ayinlerinde şarkıları işaretlemek için kullandığı kağıtların sağa sola saçıldığından bahsettiğinde, Silver’ın çözümü çoktan hazırdı. Sonuç 3M’in, her ofisin kırtasiye dolabında muhakkak bulunan Post-It notlarıydı!

 1. POINt tekniğini kullanın

Bir süre sonra ortaya atılan fikirlerin en azından bazılarının vaad ettiği çözümler artık belirginleşmeye başlamış olabilir. Bu çözümleri biraz daha geliştirmek ve dikkatlice test etmek adına, Pfizer’ın yöneticisi Bob Moore’un geliştirdiği POINt tekniğini kullanabilirsiniz:

 • Pluses (Artılar): Fikri yüceltin ve iyi yanlarını göz önüne alın.
 • Opportunities (Fırsatlar): Bu fikri uyguladığınızda sunacağı fırsatları ve faydaları hayal edin.
 • Issues (Sorunlar): Yeni fikirleri öldürmek istemeseniz de, bazı zorluklarını ve sınırlamalarını göz önünde bulundurmak iyidir.
 • New thinking (Yeni düşünce): Yeni fikirle ilgili gündeme getirdiğiniz sorunlara çözüm bulmak için yeni düşünce yapısını kullanın.

Yeni fikirleri beslemek, onlar hakkında naif düşünmek anlamına gelmez. Daha ziyade, açık bir gözle, yeni fikrin sunduğu fırsatları ve zorlukları göz önünde bulundurmak ve bu zorluklara potansiyel çözümler düşünmek anlamına gelir.

 1. Fikirleri başka fikirlere bağlayın

Her yeni fikir, tek başına bir ürün veya iş çözümü olmayacaktır. Fakat bu, fikrin değerinin olmadığı anlamına gelmez.

Yeni fikirlerden daha fazla değer elde etmek için yapabileceğiniz faydalı bir egzersiz, daha önce birbiri ile bağlantısı olmayan fikirleri birbiri ile birleştirmektir. Beyin fırtınası ve zihin haritalama bir fikri diğerine bağlamak için kullanılabilecek tekniklerdir.


For original version of the article, please visit Center for Creative Leadership website:
www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/how-do-you-respond-to-a-new-idea/