Gizlilik Politikası

41 North Business School A.Ş.’nin websitesinde bulunan bu formu doldurarak genel veya özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere tüm veri, bilgi ve belgelerimin doğru olduğunu, aksi halde yanlış ve/veya eksik bilgi vermem nedeniyle her türlü sorumluluğun bizatihi tarafıma ait olacağını peşinen taahhüt eder, söz konusu bilgi ve verilerimin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve değerlendirilmesi amacı ve kapsamı dahilinde 41 North tarafından toplanması, elde edilmesi, analiz edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, kullanılması, işlenmesi ve dahi 41 North tarafından yurtiçi ve/veya varsa yurtdışında bulunan grup şirketlerine, iştiraklerine ve/veya sair iş ortaklarına aktarılmasına ve verilerimin işlenmesine açık bir şekilde serbest rızam ile onay verir, 41 North’un kişisel verilerimi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlediğine ve kişisel verilerimin korunması için azami hassasiyeti gösterdiğine yönelik tarafıma açık bilgilendirme yapıldığına, detaylı bilgiye ise www.41north.com.tr adresinde yer alan ‘Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ üzerinden ulaşabileceğime açıkça muvafakat ederim. 41 North Business School A.Ş. ile grup şirketlerinin düzenleyeceği etkinlik, kampanya, tanıtım ve pazarlama kapsamındaki her türlü faaliyetlerden ve bilgilendirmelerden haberdar olmak istiyor ve tarafımla aşağıda işaretlemiş olduğum kanallar üzerinden iletişime geçilmesine serbest rızam ile izin veriyorum.