Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgını ve beraberinde getirdiği sosyal izolasyon kültürü sadece kısa süre içerisinde tüm dünyada insanların yaşamını derinden etkiledi. Sağlığımıza olan etkileri katastrofik boyutlara ulaşıyorken, ekonomiye olan etkilerini yönetmek ise çok zor olacak. Paradoksal olarak Covid-19’un aynı zamanda bazı fırsatları da beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz, işte bunlardan bir kaçını akademik partnerimiz Grenoble Ecole de Management’ın birbirinden farklı disiplinlerden gelen uzmanları yorumluyor:

Yeni Uzaktan Etkileşim Kurma Yolları

Sosyal etkileşim insanın temel ihtiyaçlarından birisidir ancak içinde bulunduğumuz koşullar bunu baltalamaktadır. Yine de insanlar bireysellik akımına kapılmaktansa birbirleri ile etkileşim kurmanın yeni yollarını buluyorlar; uzaktan (örneğin arkadaşların sanal ortamda birlikte bir şeyler içmeleri) ya da gerçek şekilde (örneğin sağlık çalışanlarını desteklemek için insanların balkonlara ya da pencerelere çıkmaları) başkaları ile bağlantıda olduğunu ya da birileri ile birlikte olduğunu bilme hissi, sosyal izolasyonun yarattığı stresi azaltmaktadır.

Caroline Cuny, Grenoble Ecole de Management Bilişsel Davranış Uzmanı

Kirlilikte Gözle Görülür Düşüş

Dünya 2019 yılında – şu anda yaşadığımız pandemi krizi olmadan –  elektrik üretmeye yönelik karbondioksit emisyonlarında son 30 yılda ilk kez rekor bir düşüş yaşamıştı (% -2). Koronavirüs bu aşağıya doğru trendi devam ettirecek mi? Kesinlikle… 2020 yılının başından bu yana Koronavirüs, Çin başta olmak üzere tüm dünyada pek çok şirketin faaliyetlerini büyük ölçüde azaltmaya zorladı, bu da karbondioksit emisyonlarının ve kirliliğin uzaydan bile görülecek şekilde düşmesine sebep oldu. Kriz bittiğinde yine CO2 emisyonu ve kirliliğin artacağı ve gezegenimiz için son derece güzel olan bu haberin tarih olacağı bir gerçek. Yine de bu salgının üretim ve tüketim alışkanlıklarımıza dair bize dersler vereceği ve bu trendi küçük de olsa tersine döndüreceğine dair umudumuz var.

Carine Sebi Grenoble Ecole de Management, Toplum için Enerji Kürsüsü Koordinatörü

Şirketlerin Büyük Tüketim Merkezlerine Yakın Olan Ülkelere Taşınması

Bu salgın, ekonominin örgütlenmesinde bir süreden beri süregelen değişimi daha da hızlandıracaktır. Birkaç yıldan beri bazı çok uluslu şirketler üretim zincirlerinin Asya ve Çin ekonomisine olan bağımlılıklarını azaltmaya çabalıyorlardı. Amaç, en çok stratejik öneme sahip olan sektörlerin kontrolünün geri alınması. Covid-19 muhtemelen “nearshoring” denilen (son montaj kapasitesinin kademeli olarak büyük tüketim merkezlerine yakın bölgelere taşınması) fenomenini hızlandıracaktır.

Jovana Stanisljevic, Grenoble Ecole de Management Ekonomi Uzmanı

Ekonomik barışa doğru bir adım mı?

Ya zorunlu evde kalma durumumuz;

  • Kaybettiğimiz ilişkilerimizle yeniden bağ kurma fırsatı ise?
  • Bizi bedenlerimizle tekrar temasa geçiriyor; dinlenme, dinlenmek için zaman ayırma fırsatı sunuyorsa?
  • İçimize dönme fırsatı sunuyorsa? (ki uyumlanamama hali bizi farklı düşünmeye zorlar…)
  • Zayıf yönlerimizle, kırılganlıklarımızla buluşma fırsatı sunuyorsa? (Ki bizi insan yapan budur…)
  • Bizi yavaşlatıp, ayrıntıları ve güzellikleri daha iyi fark etmemizi sağlıyorsa?
  • Uzakta kaldığımız kişileri daha yoğun düşünmemizi sağlıyor; yakın olmanın değerini öğretiyor ve onları sevdiğimizi ne kadar az söylediğimizi farkettiriyorsa?
  • Doğayı, temiz hava solumanın değerini gösteriyorsa?

Ya bu durum bizi yaşamın amacını sorgulamaya zorlarsa? “İnsan olmak ne demektir?”, “Toplum ve iş dünyasındaki rolümüz nedir?” İşte bu durumun açığa çıkardığı tüm ivmeyi ve ilişkileri keşfettiğimde, aslında mutluluk duyuyorum. ”

Dominique Steiler – Grenoble Ecole de Management Ekonomik Barış, Mindfullness ve Wellbeing Kürsü Başkanı

İş Stratejisi : Bilinenlerin ötesinde 3 ders

Birincisi; yarından itibaren kurumlarımızda insan ekolojisini desteklemeye başlamalıyız. Eğer artık sadece kendi çıkarlarımız için yaşamamamız gerektiğini kavrayamazsak, toplumun ihtiyaçları konusunda ilgisiz kalmanın, toplumu zedeleyemeye sebep olacağını anlamayamazsak, hiçbir şey anlamamışız demektir. Artık gezegenimizin sesini duymamız gerekiyor.

İkinci ders ise Gaspard Koening’in dediği gibi; dayanıklılığı (resilience) tesis etmek üzere ekonomik modelleri baştan tanımlamamız gerektiği.

Üçüncüsü; Bu tür ciddi olaylarla tekrar karşılaşmamak için örgütsel modellerimizi radikal bir şekilde yeniden yaratmalıyız.

Loïck Roche, Grenoble Ecole de Management Dekanı, Yöneticisi ve Kurumsal Strateji Uzmanı

 

For original version of the article, please visit Grenoble Ecole de Management website:
https://en.grenoble-em.com/news-covid-19-experts-gem-foresee-major-changes