Çoğu lider bir krizle karşı karşıya kaldıklarında, olağandışı şekilde düşünmeye ve davranmaya zorlanırlar. İster teknolojik, finansal, doğal ya da sağlık krizi olsun; krizler liderlerin bir acil durum müdahale planı oluşturması ve yeni faktörler ortaya çıktıkça krize adapte olmasını gerektirir.

Stratejik partnerimiz Center for Creative Leadership‘in tavsiye ettiği aşağıdaki 5 eylem, küresel ekonomideki mevcut koronavirüs (COVID-19) salgını ve bununla ilişkili aksaklıklarla karşılaşan lidere, bu krizi aşmanın ve uyum sağlamanın yollarını gösteriyor.

1. Güvenilir bilgi kaynaklarını arayın

Bir lider olarak, güvenilir haber kaynaklarından en güvenilir ve güncel bilgileri belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır. Yalnızca sosyal medyadan bilgi almaktan kaçının ve politik, finansal veya aktivist gündemi olan haber kuruluşlarına karşı dikkatli olun. Bu kaynakların bilgileri önyargılı veya çarpıtılmış olabilir. Sizi yasal olarak bağlayan resmi kanallara göre – Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı gibi – aksiyon almalısınız.

2. Uygun iletişim kanallarını kullanın

Gerekli bilgiler toplandıktan sonra, mümkün olan her yolla tüm organizasyona dağıtılmalıdır. Şeffaflık önemlidir.
Organizasyonu bir makine olarak düşünürseniz; bilgi, bir sistemin sorunsuz ve verimli olarak işlemesini sağlayan makine yağı gibidir. Bu sebeple, bilgi ve bilginin dağıtımı özellikle kriz sırasında kritiktir.

Bilgi güçtür, çünkü:

  • Bilinmeyenden kaynaklanan duygusal rahatsızlığı azaltır,
  • Korkuyu önler,
  • Stratejik rehberlik sağlar,
  • Çalışanlara liderlerinin endişesiz, ilgili, bilgili ve durumun üzerinde olduğunu gösterir.

Bir bilgi sadece bir kez paylaşıldığında, tüm organizasyonun bu bilgiye ulaştığı ya da ulaşmalarına rağmen bunu anladıkları varsayılmamalıdır. Bilginin 3 temeli ile iletişim sağlanmalıdır: gözden geçir, tekrar et ve güçlendir. Aksi takdirde az bilgi dedikoduya, bilgisizlik de söylentiye dönebilir.

3. Kuruluşunuzun krizle ilgili ne yaptığını açıklayın

Bir kriz sırasında zaman sıkışıktır. Genellikle bir krizin başlangıcında, derhal harekete geçmek ve hızlı hareket etmek için büyük bir baskı bulunur. Bazen neler olup bittiğine dair sağlam bir kavrayışa sahip olmadan, sorunu ele almaya başlamak zorunda kalabilirsiniz.

Sorumlu iseniz, sorumluluğu üstlenin. Proaktif olun, inisiyatif alın. Yanlış da olsa bir şeyler yapın. Felç durumda olmak veya aşırı analiz yapmak daha risklidir. Karar verirken ve harekete geçerken, bu eylemleri doğru ve dürüst bir şekilde anlatın. Koronavirüs ile ilgili bir çok önlem alabilirsiniz; çalışanların evden çalışmalarını isteyebilir, öksüren ya da hapşıranları eve yollayabilir ya da iş yerine dezenfektanlar yerleştirebilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın, çalışanlarınıza bilgi aktarırken bilginin 3 temelini (gözden geçir, tekrar et ve güçlendir) unutmayın.

Bir kriz boyunca gözlemleyen veya yaşayan herkesin bunu farklı bir perspektifle gördüğünü unutmayın. Örneğin, bir sağlık görevlisi sadece bir hastanenin aşırı yüklendiğini anlayacaktır; bir hastane yöneticisi sadece jeneratörün çalışmadığını bilir. Kimsenin olup bitenler hakkında eksiksiz ve doğru bir resme sahip olmayacağını unutmayın.

4.Mevcut, görünür ve ulaşılabilir olun.

Liderler kriz dönemlerinde ulaşılabilir olmalıdır. Tesisinizde dolaşmak ve iş arkadaşlarınızla yüz yüze konuşmak her zaman mümkün olmadığından, çalışanlara durum güncellemeleri ve sorularla size en iyi nasıl ulaşabileceklerini bildirmelisiniz. Özellikle kriz anlarında çalışanlarınızın aktif olarak görüşlerinize ve liderliğinize çok ihtiyacı olacaktır. Liderler; sakin, farkında, bilgili ve sorumlu göründüklerinde çalışanları cesaretlenecektir ve işlerin kontrol altında olduğunu bilmek, sizlere karşı duyduğu güveni artıracaktır.

Organizasyon protokolünün acil durumlarda esnek liderlik saflarını hesaba katması gerektiğini anlayın. Her kim oradaysa, sorumlu odur. Herhangi bir sorun yaşandığında, kilit bir oyuncunun müsait olmamasından ötürü operasyonu durduramazsınız.

5. Kurumsal kaynaklarınızı gelecekteki krizlere tahsis edin

Herhangi bir krizin acil safhası geçtikten sonra; zaman baskısı ve ikinci kararlara duyulan ihtiyaç da doğal olarak hafifleyecektir. Bu noktada, plan, yeni normalin nasıl göründüğüne bakmaksızın, iyileşmeye ve işleri normale döndüren daha karmaşık bir sisteme dönüşmelidir.
Benzer bir aciliyet gelecekte tekrar doğarsa bunun için hazır olabilecek misiniz?

For original version of the article, please visit Center for Creative Leadership website:
www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/how-to-lead-through-a-crisis