İnsanlık olarak, küresel bir salgın krizinin ilk birkaç ayından sonra sistemler üzerindeki yıkıcı (ya da dönüşümcü) etkilerini anlama ve farkındalık geliştirmeye başladık.

Akademik partnerimiz Grenoble Ecole de Management‘ın farklı disiplinlerden gelen uzmanları, Covid-19’un iş dünyası ve küresel ekonomiye olan yakın gelecekteki etkilerini ve krizden sonra atılabilecek ilk adımlar hakkındaki görüşlerini paylaşıyor:

Dayanıklılık ya da Dönüşüm?

Sağlık krizi kontrol altına alınır alınmaz, koronavirüs sebebiyle durma noktasına gelen ekonomilerin nasıl tekrar çalışmaya başlayacağı sorusu gündeme gelecektir. Ve kuşkusuz 1929’daki büyük krizden bu yana yapılmış en iddialı kurtarma planının ortaya konması gerekecektir. AB’nin bütçe kısıtlamalarının bazılarını gevşetmesi gibi Avrupa ekonomisine yüzlerce hatta binlerce milyar Euro enjekte edilebilir. Peki bu gelecek planı hangi hedefe göre belirlenmelidir? Hedef dayanıklılık; yani kriz öncesi duruma az çok geri dönüş mü olmalıdır, yoksa sürdürülebilir ve kapsayıcı bir toplum modeline hızlandırılmış bir geçiş/dönüşüm mü olmalıdır? Eğer ikinci seçenek seçilirse, kurtarma planının sektörel önceliklendirme yapması ve temel hizmet ve mal üreticilerini bu geçişi yapmaya teşvik etmesi gerekecektir:

Gıda: Tehlikeli olduğu kanıtlanmış bitkisel sağlık ürünlerinin ortadan kaldırılmasını desteklemek ve organik tarıma geçişi hızlandırmak

Mobilite: Ülke genelinde elektrikli araçları şarj etmek için bir ağ oluşturulması, atık su arıtma tesislerinden ve kompostlama merkezlerinden büyük ölçüde Bio-NGV üretilmesi ve yeni tren yolları inşa edilmesi

Konut: Mevcut binaların termal yenileme planının güçlendirilmesi.

Eğitim: Öğretmenlik mesleğinin değerinin yükseltilmesi ve eğitimin tüm öncelikli alanlarına yatırım yapılması

Sağlık: Herkes için kaliteli bakım hizmeti sağlanması, ve sağlık hizmetinin daha da ulaşılabilir hale getirilmesi.

Thibault Daudigeos, Grenoble Ecole de Management, Kapsayıcı Sürdürülebilirlik ve Bölgesel Ekosistemlere Geçiş Kürsüsü Koordinatörü

Dayanışmanın Yeni Formu: Ekonomik Ekosistemleri Desteklemek

İçinde bulunduğumuz sağlık krizinde birçok kuruluş, üretimlerinin odağını eksik sağlık ekipmanı (maskeler, hammadde temini vb.) üretmeye kaydırmak gibi değerli ve özgün katkılar yaparken, küçük büyük birçok kuruluşun içinde olduğu ekonomik zorluklar her geçen gün katlanarak artmaktadır. Kriz zamanlarında ekonomik ekosistemlerin dayanıklılığı, yapı olarak sağlıklı kalmayı başarmış kuruluşların, ihtiyaç halindeki iş ortaklarına destek olmaya ne derece istekli olduklarına bağlıdır. Bu iş ortakları müşteriler, tedarikçiler hatta rakipler bile olabilir. Zira ilişkiler yalnızca rekabetle sınırlı değildir. Ödeme sistemleri, öncelikli teslimatlar ve üretim kapasitelerinin paylaşımı, herkes için faydalı etkileri olan “ekonomik barış” uygulamalarıdır. Bu uygulamaların kriz sonrasında da devam edebilmesi için hızlı bir şekilde geliştirilmeleri gerekmektedir.

Hugues Poissonnier, Grenoble Ecole de Management Strateji ve Satın Alma Uzmanı

Neoliberal Ekonomik Politikaların Kaçınılmaz Sonu

Avrupa’da son 40 yıldır uygulanan neoliberal politikaların, içinde bulunduğumuz dünya sağlık krizinin sorumlusu olmasalar da, krizin kıtadaki etkileri üzerinde oldukça büyük rol oynadıklarını söylemek mümkün. Covid-19; “az müdahaleci devlet” ve “kuralları gevşetilmiş finansal düzenlemeler” ile “fabrikasız ve serbest ticaret ekonomisinin herkese fayda sağlayacağı” gibi yanılsamaları param parça etti. Bu kriz şüphesiz sanayi olmadan, sağlık gibi kamusal hizmetler olmadan, bir ülkenin hayati faaliyetlerini koruma altına almadan,  yeterli ürün stoğu olmadan, milli üretimin uyumlu bir şekilde koordinasyonu sağlanmadan, uluslararası iş birliği olmadan hiçbir ülkenin bu tür bir olayla başa çıkamayacağını bize gösterdi. Bu kriz aynı zamanda bir ülkenin hayati sistemleri tehlikeye girer girmez mali olanakların devreye giren ilk araç olduğunu da gösterdi. Tüm bunların üzerinde iyice düşünmemiz gerekecek çünkü bu krizden sonra yüzyılın en büyük yeniden yapılanma alanı üzerinde çalışmaya başlayacağız : Ekolojik Dönüşüm

Gregory Vanel, Grenoble Ecole de Management, Uluslararası İktisat Uzmanı

For original version of the article, please visit Grenoble Ecole de Management website:
https://en.grenoble-em.com/news-covid-19-weekly-update-gem-experts-issue-no2