Hedefi belirlenmiş bir inovasyon süreci ile odağınızı koruyun

İş dünyasında rekabet edebilmek ve gündemde kalabilmek için inovasyon her zaman işletmelerin önceliği olmuştur. Son zamanlarda, salgın ve getirdiği ekonomik karmaşa her türden organizasyonu iş modelleri üzerinde yeniden düşünmeye zorluyor.

Müşterileriniz kimler? Bu müşterilerinizin ihtiyaçları neler? Bu ihtiyaçlar önümüzdeki aylarda -hatta yıllarda- nasıl değişiklik gösterebilir?

İnovasyon baskısından bunalmış olan liderler kendilerini akıntıya karşı yüzüyormuş gibi hissedebilirler.

Onlarca yıl süren araştırmalar bize inovasyona dair evrensel bir sürecin bulunduğunu göstermektedir:  Hedefi Belirlenmiş İnovasyon Süreci. İnovasyon sürecini anlamak sadece odağınızı korumaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ekibiniz müşterileriniz ve kurumunuz için değer yaratan çözümler geliştirirken, size onlara liderlik etmeniz konusunda da ilham verir.

İnovasyon Süreci Yönetiminde 4 adım

Eğer inovasyon sürecine liderlik ediyorsanız, çalışmalarınızın büyük bir kısmı, önerilen çözüme kurum içinde ve dışında destek ve ilgi yaratmak olacaktır. Bazen karşılaşacağınız zorluk, bulduğunuz çözümü sürekli olarak nasıl geliştireceğinizi ve iyileştireceğinizi düşünmek olacaktır. Diğer zamanlarda ise zorluğunuz titizliği ve yaratıcılığı dengelemek olacaktır.

İnovasyon sürecinin 4 adımı:

 • Tanımlama
 • Fikir Üretme
 • Geliştirme
 • Uygulama

İnovasyon lideri olarak bu 4 aşamanın da tamamlanması gerektiğini bilmeniz gerekir. Karşılaşılan en büyük zorluklar; hangi aşamaya ne kadar süre ayrılması veya ne zaman bir sonraki aşamaya geçilmesi gerektiğidir. Ve şunu da aklınızda bulundurun; aşamalar arasında ileri-geri gitme konusunda esnek olabilmeniz gerekir.

Hedefi belirlenmiş bir inovasyon süreci, odağınızı korumanızı ve kurum içinde liderlik rolünüzü netleştirmenizi sağlar.

1. Adım: Tanımlama

Keşif süreci; problemi, yaratıcı çözüm üretmeyi teşvik edecek bir şekilde ifade etmekle başlar. Ardından veri aşaması gelir; örneğin potansiyel müşterilere dair bilgilerin toplanması gibi. Karşılıklı diyalog ve tartışmalar sonrası yeni bilgiler ve bakış açıları, dolayısıyla yeni fırsatlar türer. Tipik olarak, ekibiniz bu adımda problemi en az bir kez daha yeniden tanımlar.

Liderlik sınavınız: Bu adımda, durumun herkes tarafından aynı şekilde algılanmasını sağlamak ve pek çok farklı bakış açılarını bir araya getirmek sizin görevinizdir. Sorunu yeterince tanımlayamamak, inovasyonunuzun müşterinizin doğru sorununa yanıt vermemesi ve pazarda yeterince karşılık bulamaması anlamına gelebilir. Diğer yandan da durumu tanımlamak için gereğinden fazla süre ayırmak, bu adımda sıkışıp kalmanıza, projenin felce uğramasına neden olur.

2.Adım: Fikir Üretme

Bu adım, fikir üretme, geliştirme ve seçme aşamasıdır. Lider olarak nelerin mümkün olabileceğine dair kolektif bir algı oluşturmaya çalışırsınız.

Liderlik sınavınız: Fikir üretim aşamasını çabucak yapıvermek, herkesin düşünebileceği fikirler bulmak yerine, ekibinizi daha çok “out of the box/alışılmışın dışında” düşünmeye teşvik etmeniz gerekir. Fikirleri öldürmekten kaçınmak ve herkesin katılımı sağlamak için ekip üyelerini açık fikirli olmaya teşvik edin. Fikir üretirken, kapsamınızı gerçekçi tutmayı ve asıl soruna odaklanmayı unutmayın.

3.Adım: Geliştirme

Bu aşamada liderlik; prototipler, deneyler, testler ve düşük riskli paylaşımlar yoluyla iyi geliştirilmiş bir konsept oluşturmakla ilgilidir. Fikirler geliştirildikçe, ekibinizin diğer paydaşları da tanımasına yardımcı olun ve fikri tanıtmak, fikrin kuruluş genelinde daha geniş kabul görmesini sağlamak üzere işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirin.

Liderlik sınavınız: Konseptler, çözümler ve planlar geliştirilme ve iyileştirilme ihtiyacı duyarlar. Fikir geliştirme aşamasında fikri konsepte göre ayarlamanız ve uyarlamanız gerekebilir. Öte yandan, sürekli fikir geliştirmeye odaklanırsanız, fikir pazara asla sunulmayabilir.

4.Adım: Uygulama

“Yapma” aşaması, bir çözümü denemek ve hayata geçirmekle ilgilidir. Aynı zamanda öğrenme ve uyarlama aşamasıdır. Ürün geliştirme veya süreç iyileştirme sırasında ekibinizin yeni bilgiler edinmesine ve gerektiğinde uyarlama yapmasına yardımcı olun.

Liderlik Sınavınız: Bu aşamada liderlik, inovasyonu hedefe uygun halde tutmak ve böylelikle inovasyon sürecinin başlamasına neden olan müşteri ihtiyaçlarının veya kurumsal sorunların karşılanması ile ilgilidir. Çözümü hayata geçirmeden önce,  önceki 3 adımı iyice tamamladığınızdan emin olun. Fikri çok erken uygulamak, piyasaya kimsenin istemediği (tanımlama), herkesin düşünebileceği (fikir üretme) veya üzerinde iyi düşünülmemiş (geliştirme)  bir çözüm getirmek anlamına gelebilir.

Ekibinizin Gelişim İhtiyaçları

İnovasyon sürecinin nasıl işlediğini anladığınızda, sürece liderlik ederken yaklaşımınızda neyin eksik kaldığını da görebilirsiniz. Ekibinizin ve sizin gelişim ihtiyaçlarınızı şu soruları sorarak belirlemeye başlayın:

 • Sürecin en kolay geçen kısmı hangisi idi?
 • İnovasyonu kabullenmek ve destek olmak konusunda kurumdaki diğer kişileri bir araya getirmek için ne gerekir?
 • Hedefi belirlenmiş inovasyon sürecinde ilerlemek için yeni becerilere ya da araçlara ihtiyaç duyuyor musunuz?
 • İnovasyonu etkili bir şekilde yönetebilmek için yönetimsel düşünce yapınızın gelişmesi ya da değişmesi gerekiyor mu?
 • Kurum kültürünüz inovasyonu hangi yollarla destekliyor ve ya da engel oluyor?

Araştırmalarımız gösterdi ki bazı ekipler bu adımların bazılarını diğerlerine göre daha çok tercih ediyor, ekibinizin tercihlerini anlamanız ekip içi dinamikleri, çatışmaları ve kör noktaları da öngörmenize yardımcı olur.

Prof. Gerard Puccio, bu tercihleri konu alan bir araştırma sonucunda “FourSight değerlendirmesi”ni yarattı. Araştırmaya göre:

 • Kurum organizasyon şemasında üst düzeylere çıktığımızda “fikir üretme” adımının –daha çok tercih edildiğini görüyoruz.
 • Yine üst düzeyde “uygulama” adımının tercih edildiğini de görüyoruz
 • “Tanımlama” adımı üst düzeyde nispeten sabit kalırken, “geliştirme” adımı alt seviyelerde nispeten sabit kalmaktadır.

Bu ne anlama geliyor? Organizasyonun üst seviyelerinde, hangi sorunu çözdüğünüz konusunda yeterli açıklama yapmadan veya çözümü düşünmeden “fikir”den “uygulama”ya geçme eğilimi olabilir. Bunu bilerek, kıdemli ekipler bu aşamalara daha fazla dikkat edebilir ve “tanımlama” ve “gelişimi” savunan ekip üyelerinin seslerinin duyulmasını sağlayabilirler.


For original version of the article, please visit Center for Creative Leadership website:
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/stop-winging-it-how-innovation-works-and-how-to-lead-it/