Eğitimciler ve araştırmacılar olarak yaptığımız çalışmada, genç yeteneklerin şu iki konuyu büyük şirketlerin CEO’larına kıyasla daha çok önemsediğini gördük:

Küresel ısınma: İsveçli genç Greta Thunberg’in binlerce kişiyi iklim değişikliğine karşı harekete geçirme yeteneği belki de bunun en canlı örneğidir. Deloitte tarafından geçtiğimiz yıl yapılan milenyal araştırmasına göre; Y kuşağı (1981 ve 1996 arasında doğanlar) ve Z Kuşağı (1996 ve 2012 arasında doğanlar) toplumun karşılaştığı sorunların başında iklim değişikliği, çevreyi koruma ve doğal afetleri sayıyorlar. Shell’in 12-25 yaş skalasında gençler arasında yaptığı araştırmaya göre, gençlerin %71’i için çevrenin korumasını birinci derecede önemsiyor. Bu oran 2002’de %60 idi, bugüne geldiğimizde her 4 gençten 3’ünün bu konuyu ilk sıraya koyduğunu görüyoruz.

Toplumsal cinsiyet çeşitliliği : Gençler iş dünyasında toplumsal cinsiyet çeşitliliği konusunda atılan adımların yetersiz olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılan bir kadın katılımcı şu notu paylaşmış: “Bir şirkete iş başvurusu yapmadan önce yönetim kurulunda ya da üst yönetimde kadın üye olup olmadığına bakarım, eğer yoksa, o zaman o başvuruyu yapmamaya karar veririm.”

Gençlerin % 77’i kadın ve erkeğin hem kamu hem özel sektörde eşit olması gerektiğini savunuyor.

Şirketlerin geleceğin yeteneklerini bulma ve muhafaza etme konusunda yaşadıkları belirsizlikleri aşmaları için bu iki konuya özel önem vermeleri gerekiyor. Y ve Z kuşağı, 2030 yılına kadar küresel çalışma gücünün %75’ini oluşturacaklar.

Eğer gerçekten isterseniz, bir yolunu bulabilirsiniz:

Bir bilim ve teknoloji şirketi olan Merck ile ESMT Berlin’in birlikte yaptığı bir araştırma sonucuna göre; şirketler genç paydaşlarının görüşlerinden faydalanarak genç yetenekleri kendilerine çekmede yeni yöntemler geliştirebilirler. Şirketlerin iş, çevre ve sosyal alanlardaki sorumluluklarını daha iyi tespit edebilmeleri için gençlerin görüşlerini almaları, onlarla bağ kurmaları gerekir.

Bu araştırma ayrıca; genç kuşaklar, karakteristik özellikleri, gelecekte çalışacakları işverenlerine karşı davranışları konularında şu çarpıcı bilgileri sağladı:

Gençler toplum üzerinde olumlu etki yaratacak ve kar maksimizasyonunun ötesinde anlam yaratacak işlerde çalışmak istediklerini giderek daha çok vurguluyorlar. Toplum ve çevre üzerinde olumlu etki yaratmak ve etik davranış konuları, milenyum kuşağının bir şirketle ilişki kurmasına, güçlendirmesine ya da durdurmasına veya zayıflatmasına neden olan iki temel neden olarak ortaya çıkmaktadır. American Express tarafından Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’de yapılan bir anket tüm kuşakların dörtte üçünün işverenlerinin kurumsal değerlerinin kişisel değerleriyle örtüşmesi gerektiğine inandığını göstermektedir.


For original version of the article, please visit European School of Management and Technology (ESMT Berlin) website:
https://esmt.berlin/knowledge/taking-youth-top