Kısmen ya da tamamen evden çalışanların sayısı salgın öncesinde artış trendi göstermekteydi. COVID-19’un “fast-forward” butonuna basmasıyla bu artık bir trendden norma dönüşmek üzere.

  • Covid-19 her geçen gün daha fazla kişinin uzaktan çalışmasına sebep oldu.
  • Ankete katılan kişilerin %98’i kariyerlerinin devamında uzaktan çalışmanın bir seçenek olarak kalmasını istediklerini belirttiler.
  • Ama her şey o kadar da olumlu değil , örneğin çalışanların en çok karşılaştığı zorluk bir türlü “fişi çekememek”

Esnek yaşam

İnsanlar seçme şansları olsun isterler. Anketimize katılanların %98 gibi çok büyük bir bölümü, kariyerlerinin bundan sonraki kısmında, uzaktan çalışmanın bir seçenek olarak kalmasını istediklerini söylediler.

Eşofmanlarımızın içinde çalışmanın rahatlığı yanında, evden çalışmaktan neden hoşlanıyoruz?

(Evden çalışmanın faydaları. Image by: Visual Capitalist)

Esnek zamanlama, herhangi bir yerden çalışabilme olanağı, işe gidip gelmenin gerek olmaması, en üst sırada sayılan faydalar arasında.

Diğer yandan, evden çalışmanın faydaları yanında zorlukları da var, işte bunlardan bazıları:

(Evden çalışma ile ilgili çalışanların zorlandığı alanlar nelerdir? Image by: Visual Capitalist)

En sık karşılaşılan zorluk, çalışmayı bir türlü sonlandıramamak olarak karşımıza çıktı. Çalışma saatlerinin ve çalışma yerinin belirgin olmaması sebebiyle, pek çok kişi, kişisel ve profesyonel zamanlarını birbirinden ayırmakta zorluk çektiklerini belirtti.

Yüzyüze iletişim olanağının olmaması, bazı kişiler için tercih edilmeyen bir durumdur. Aynı şekilde, anket katılımcılarının üçte biri ofis-içi iletişimin eksikliği sebebiyle, yaptıkları işlerin tam olarak görülmediğinden endişeli olduklarını belirttiler.

(Çalışanların en çok hissettiği kaygılar. Image by: Visual Capitalist)

Katılımcıların çoğu, telekonferans ya da telefon aracılığı ile zorlu konuşmaları yapabilmeyi, olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Uzaktan çalışma politikasını uygulamanın önündeki engeller

Uzaktan ve esnek çalışmanın popülerliğine karşın, şirketlerin hepsi bu konsepti uygulamaya çok da gönüllü değil. İşte bunun sebeplerinden bazıları:

(Uzaktan çalışma planlarını uygulama önündeki engeller nelerdir? Image by: Visual Capitalist)

Uzaktan çalışmanın önündeki engeller arasında teknik altyapı gereksinimi ya da veri güvenliği gibi sebepler sayılsa da, asıl engel olarak değişime duyulan direnç görülmektedir. Esnek/uzaktan çalışma politikası olmayan şirketlerin %50’sinden fazlası sebep olarak “uzun yıllardır uygulanagelen şirket kültürü”nü diğer bir deyişle  “biz hep böyle yapıyorduk”u göstermişlerdir.

Yöneticilerin uzaktan çalışmaya mesafeli durmalarının nedenleri

(Yöneticilerin kaygıları nelerdir? Image by: Visual Capitalist)

Yöneticiler, ekip üyeleri evden ya da kafelerden çalıştıklarında verimliliklerinin ya da konsantrasyonlarının azalacağından endişe duyuyorlar. Ayrıca ekip üyeleri bir arada çalışmadıklarında, bağlılıklarının ve kurum kültürünün zedeleneceğini düşünüyorlar.

Diğer yandan, uzaktan çalışmanın getireceği tasarruf pek çok şirketin dikkatini çekmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre işverenler, bir kişinin yarı zamanlı uzaktan çalışması ile yılda USD 11.000 tasarruf edebilir. Bazı durumlarda toplantıları sanal olarak yapmak da maliyetleri oldukça azaltacaktır.

Esneklik: Olmazsa olmaz ?

Çalışma yeri konusunda esnek davranmak sadece çalışanları mutlu etmenin bir yolu değildir. Esnek çalışmayı benimsemeyen şirketler, yeni yetenekleri bünyelerine katmakta zorlanacaklardır. Adayların yaklaşık üçte ikisi, çalışacakları yeri seçerlerken esnek çalışma seçeneği olmasının en belirleyici faktör olduğunu belirtmektedir.

(Uzaktan çalışma kurumların yetenekli adayları çekmelerinde olumlu etken olabilir. Image: Visual Capitalist)

Karantina önlemleri, iş yerinde esnekliğin değerini ön plana çıkardı – özellikle çocukları olan kişiler için- Ebeveynlerin %86’sı artık esnek çalışma talep etmektedir, bu oran koronavirüs öncesi %46 idi.

Ekonomiler yavaş yavaş açılmaya başlarken, Covid-19’un iş yeri kültüründe hangi trendleri kaçınılmaz bir şekilde hızlandırıp hızlandırmadığını hep birlikte göreceğiz. Eğer öyleyse, milyonlarca çalışan için eşofmanlar içinde zoom görüşmeleri yapmak “yeni normal” haline gelecek demektir.


To download the original version of the article, please visit Visual Capitalist website:
https://www.visualcapitalist.com/how-people-and-companies-feel-about-working-remotely/