Bu yazıyı ortalama 4 dakikada okuyabilirsiniz.


Milyonlarca çalışanın uzaktan çalışma ve çevrimiçi eğitime geçmesiyle birlikte, diğer eğitimlerde genellikle olduğu gibi yüz yüze gerçekleştirilen lider gelişim eğitimleri de sanal ortama taşındı.

Geçtiğimiz aylarda çevrimiçi eğitimin yaygınlaşmasının ardından fasilitatörler,  çevrimiçi eğitimin şaşırtıcı yararlarıyla tanıştı. Bu yararlar, etkili lider gelişiminin “yalnızca dört duvar arasında bir sınıf ile sınırlandırılmak zorunda olmadığı” düşüncesini de destekledi.

Bireysel odaklı teknoloji kullanımını teşvik eden bir liderlik eğitimi tasarlamanın, katılımcıların daha önce yüz yüze eğitimde mümkün olanın ötesinde; yeni yollarla bağlantı kurmasına olanak sağladığı ortaya çıktı.

Çevrimiçi Eğitimin Yararlarını Arttırmanın 3 Anahtarı

Katılımcıların çevrimiçi programlardan bekledikleri verimi alabilmeleri için, programda bir arada bulunması gereken 3 unsur şu şekilde:

  1. Özenli Tasarım: Sanal bir programın başarısı, deneyim ile doğru orantılıdır. Yüz yüze eğitim yapısının çevrimiçi eğitim platformuna doğru bir şekilde aktarılabilmesi çok önemlidir. Ekranda paylaşılacak yazılar ve görsellerden tutun, modüllerin uzunluğu ve zamanlamaya kadar her şey en iyi öğrenme ve bilginin sürdürülebilirliği üzerine yapılan araştırmalar doğrultusunda şekillenmelidir.
  2. Sahici İletişim: En iyi sanal eğitim fasilitatörleri, çevrimiçi öğrenme ortamında katılımcı ve kendileri arasında gerçek bir bağ kurabilecekleri alanı yaratma konusunda istekli davrananlardır. Birey odaklı eğitim tasarımı ve “ekrandan erişim” ile teknolojinin, eğitim yararına kullanılması çok önemlidir. Fasilitatörlerin temel içgörüleri vurgulamak adına kişisel hikayelerini paylaşması, katılımcıları bir kaynaşma seansı aracılığıyla bağlantı kurmaya teşvik etmesi ve her zaman modül öncesi ve sonrasında soru-cevap ve ek kaynak önerileri için zaman yaratması, verimli bir çevrimiçi eğitimde olması gerekenler arasındadır.
  3. Heyecanlı Deneyimler: Çevrimiçi eğitim, tüm gün ekrana bakılması sebebiyle bilişsel yorgunluğu da beraberinde getirir. Bu nedenle çevrimiçi programlar, müzik ve küçük sürprizler gibi sürükleyici ve unutulmaz deneyimlerle etkiyi arttırmayı amaçlamalıdır. E-mail, video konferans ve PowerPoint denizinde; programlar unutulmaz, eğlenceli ve yaşam değiştirici olmalıdır.

Anket yapılan bazı kurumlar, liderlik gelişiminin çevrimiçi formatta yapılmasına konusunda başta kuşkulu olduklarını belirtmiştir. Yüz yüze eğitim formatı sanal ortama aktarılırken, beklentisine girdikleri “büyünün” bir kısmının bu sırada yok olacağından endişelenmişlerdir. Fakat araştırmalar, gerekli koşullar sağlandığı sürece sanal eğitimlerdeki memnuniyet oranının yüz yüze eğitim ile neredeyse aynı olduğunu göstermektedir.

Çevrimiçi eğitimin şaşırtıcı faydaları, sanal ortamda mümkün olduğunca sınırları zorlamanın yaratıcı yollarını aramak için eğitmenleri ve kurumları teşvik etmeye devam ediyor. Biz de sizler için çevrimiçi eğitimin şaşırtıcı 8 yararını derledik:

Çevrimiçi Liderlik Gelişimi Eğitiminin Şaşırtıcı 8 Yararı

1. Artan Etki: Çalışanlardan beklentilerin her zamankinden daha fazla olmasıyla birlikte; çevrimiçi eğitimin tasarımı, her bir katılımcının zamanının ne kadar değerli olduğunu yansıtmalıdır. Çevrimiçi eğitim, katılımcılara ulaşım için zaman harcamadan; gelişim için ayırdıkları kısıtlı zamanda en üst düzey verimi almalarına olanak sağlar.

Buna ek olarak çevrimiçi eğitim, büyük grupları derin kavramları tartışmak için küçük gruplara ayırmakta sorunsuz geçişe olanak sağlar. Sınıf ortamında grupları düzenlemek birkaç dakikayı alırken, sanal ortamda bunu uygulamak yalnızca birkaç saniye sürer.

2. Gelişmiş Psikolojik Güvenlik: Psikolojik olarak güvenli alanlar, aidiyet ve dâhil olma hissiyatını besler ve insanların düşüncelerini ifade ederken daha rahat hissetmelerine olanak sağlar. Çevrimiçi eğitim “sohbet” imkânı sunduğundan; özel bir durumda ya da belirli bir tartışma/etkinliğe dâhil olmak istemediği zamanda katılımcılar, fasilitatöre özel mesaj gönderme seçeneğine sahiptir. Bu durum, katılımcının dikkatleri üzerine çekmeden sınırlar yaratmasına olanak sağlar.

Katılımcılar aynı zamanda kalabalık bir grubun önünde konuşmak yerine tartışmaya sohbet üzerinden katılabilir. Bu özellikle eşitlik, farklılık & kapsama gibi hassas konularda yardımcı olabilir.

Tüm bunların yanı sıra çevrimiçi ortamda tartışmalara istemsizce kulak misafiri olmak mümkün değildir, bu nedenle tartışma gruplarında daha fazla bir gizlilik atmosferi hâkimdir.

3. Yuvarlak Masa Katılımı: Çevrimiçi eğitim ortamında tüm katılımcılar konuşmacıya eşit uzaklıktadır, bu da katılımın artışını kolaylaştırabilir. Arkada konuşan kişiyi duyamama veya masada bulunan diğer kişilerin konuşmalarından rahatsız olma gibi bir sıkıntı olmadığından, katılımcılar tartışma konularına daha kolay odaklanabilir.

4. İstekli Katılım: Çevrimiçi eğitimin yararlarından biri de sanal ortamda katılımı istemenin birkaç yolu olmasıdır. Katılım çevrimiçi programın tasarımıyla bütünleştiğinde, katılımcılar kişisel tercihlerine uygun yollarla katılım sağlayabilirler. Hızlı ve sorunsuz bir şekilde küçük gruplara ayrılma, eş zamanlı anket ya da sohbet yoluyla katılımı sağlama seçenekleri; fasilitatörün katılım ve tartışmayı fırsatlarını daha çok değerlendirmesine olanak sağlar.

5. Pratik Uygulamalar: Çevrimiçi sınıftaki katılımcılar, yeni davranışlarının pratiğini genellikle gerçek hayatta da uygulayacakları ortamda yaparlar. Pratik alanının uygulama alanıyla aynı olmasıyla, katılımcılar bu davranışların günlük işlerinde nasıl etki yaratacağını hayal edebilir ve basit bir şekilde öğrendiklerinin akılda kalmasını sağlayacak hatırlatıcılar ve işaretler koyabilirler.

6. İş Yüküyle Mücadele: Çoğumuzun öncekinden daha uzun süre çalıştığı ve haftalık olarak yeni beceriler geliştirmemizin istendiği bu dönemde, bilişsel yorgunluk hepimiz için büyük bir zorluk haline gelmiştir. Katılımcıları çok yormadan fakat büyümeye teşvik edecek kadar zorlayacak şekilde tasarlanmış çevrimiçi eğitim; yapılacaklar listesindeki maddeleri işaretlerken hissettiğimiz pozitif etkiyi yaratır, katılımcıları büyük görevlere küçük adımlarla yaklaşmaları konusunda cesaretlendirir ve üretkenliği pekiştirir.

7. Artan Tanınmış Kişi Katılımı: Araştırmalar, program çıktılarının katılımcıların müdürleri tarafından desteklendiği ve pekiştirildiği takdirde kalıcılığının daha muhtemel olduğunu göstermektedir. Fasilitatörler, seyahat etmeye gerek kalmaksızın üst düzey liderleri bazı tartışmalara katılmaya veya etkinliklere liderlik etmeye teşvik etmeyi daha kolay bulmaktadır; bu durum da liderlerden katılımı işaret ederek keşfedilen kavramların önemini vurgular ve katılımı arttırır.

8. Azalan Çevresel Etki: Seyahat ve sınıfta kullanım için basılı belge gerekliliği olmaksızın sanal sınıfların karbonsuz ve kâğıtsız gerçekliği, çevrimiçi eğitimin gözden kaçan faydalarından bir diğeridir. Katılımcılar öğrenim materyallerinin basılı kopyalarını tercih ederlerse, incelemek istedikleri belirli kaynakları çıktı alarak bilinçli davranabilmektelerdir.

CCL’in Türkiye akademik partneri 41 North Business School’un verdiği tüm eğitimlerin çevrimiçi versiyonları için bize ulaşın: formore@41north.com.tr


To read the original version of the article, please visit Center for Creative Leadership website:

8 Unexpected Benefits of Online Learning for Development