Son yıllarda yaşanan büyük değişimler ve derslerin ardından yatırımcıların, sosyal, ekonomik ve çevresel alanda daha dengeli bir rol oynayan kuruluşları tercih ettiği ve daha fazla desteklediği görülüyor. Peki neden?

Çünkü günümüzde topluluklar daha bilinçli ve hizmet aldıkları kuruluşları eylemlerinden sorumlu tutuyor. İnsanlar sadece para kazanma işinde olan kuruluşlarla işlemsel bir ilişki değil, anlam katan kuruluşları arıyorlar. Bu noktada şirketler “amaca yönelik liderliğe” yöneliyor.

Amaca Yönelik Liderlik Nedir?

Amaca Yönelik Liderlik, kolektif olarak organizasyonun kim olduğu, hangi amaca hizmet ettiği ve işin çevreyi, toplumu, toplumu, müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları nasıl etkilediği konusunda netliğe sahip olmaktır.

“Amaca Yönelik Liderlik” tarafından yönlendirilen şirketlerin yalnızca toplumsal ihtiyaçları karşılamalarıyla değil, aynı zamanda yüksek motivasyonlu ve tatmin olmuş çalışanlarla da karakterize edildiğini gösteren kanıtlar bulunuyor. Böyle bir ortamda yer alan çalışanlar daha motive iken, performansları da daha yüksek oluyor ve dolayısıyla finansal kazanımlara da katkıları oldukça büyük.

Amaca Yönelik Liderliğe şimdi, her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu konuda akademik iş ortağımız Center for Creative Leadership (CCL), kuruluşların daha iyi versiyonlarına dönüşürken yapmaları gereken değişiklikleri ortaya çıkarmak için Asya genelinde 20 üst düzey yönetici ve yönetim kurulu direktörü ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdi ve “Amaca Yönelik Liderlik için Olması Gereken 6 Özellik” belirledi;

  1. Etkilemek için Fedakarlık: Amaca yönelik şirketler, sosyal değer ile ekonomik değer kavramlarını başarılı bir şekilde dengelemelidir.

Bu değişim, amaçlı liderlik cesaret becerilerinden şunları gerektirir: Birden fazla düzlemde düşünmek ve hareket etmek – potansiyel fırsatları, riskleri ve paydaş beklentilerini hızla taramak ve yeni dünya durumlarıyla başa çıkmak.

  1. Ulus Merkezliden Dünya Merkezliye: Kuruluşlar küresel sorunları çözerken küresel girişimleri yerel zorluklara ve kültürlere uyacak şekilde değiştirmelidir.

Bu değişim, amaçlı liderlik cesaret becerilerinden şunları gerektirir: Matriksli, çok coğrafyalı bir ortamda kilit paydaş eylemlerini, kararlarını ve görüşlerini kişisel olarak etkileme gücü ve yeteneği.

  1. Kısa Vadeden Uzun Vadeye: Amaca yönelik liderlik ekibi, amaçlarını yol gösterici ışık yapmalı ve kısa vadeli etki ve uzun vadeli faydalar paradoksunda gezinmelidir.

Bu değişim, amaçlı liderlik cesaret becerilerinden şunları gerektirir: Sıkıntı ve baskılar karşısında bile uygun eylem adımlarını atma becerisi.

  1. Özelden Kapsayıcıya: Kapsayıcı büyüme, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, toplulukların ve çevrenin refahına odaklanan bir ekosistem yaklaşımı gerektirir.

Bu değişim, amaçlı liderlik becerisi olan alçakgönüllülüğü gerektirir: Öz-farkındalık ve açık fikirlilik yoluyla gerçekliğin tanınması ve kabul edilmesi. Alçakgönüllü liderler, diğerleriyle ve eldeki durumla ilgili olarak kendi yetenekleri konusunda gerçekçi bir anlayışa sahiptir.

  1. Kurumsaldan Kişisele: Güçlü bir uyum için liderler amacın gücüne inanmalı, bireysel amaç geliştirmeli ve özgünlüğü sağlamalıdır.

Bu değişim, başkalarına ilham vermek için amaçlı liderlik becerisini gerektirir: İnsanların potansiyelini kendileri için çalışacak ve onları kendilerini zorlamaya, daha fazlasını başarmaya, potansiyellerine ulaşmaya veya bir amacı benimsemeye teşvik edecek şekilde geliştirmek.

  1. Neden – Nasıl: Kuruluşlar, eylem çerçevesini, uygulamaları, iletişim stratejisini ve amaç ile kültürün uyumunu içeren “nasıl” sorusuna cevaplar aramalıdır.

Bu değişim, stratejik düşünmenin amaçlı liderlik becerisini gerektirir: Bir organizasyonun uzun vadeli stratejisini anlama ve yerel/bölgesel/küresel sosyo-ekonomik-çevresel bağlamda organizasyonun iş hedefleri doğrultusunda etkili planlar geliştirme becerisi.

Liderliğe dair tüm gelişim programlarımızla ilgili bilgi ve destek almak için sayfamızı ziyaret edin; https://www.41north.com.tr/programs/

*İçerik, 41North Business School akademik partneri Center for Creative Leadership’in “Beyond Doing Good: 6 Mindset Shifts for Purposeful Leadership” makalesinden alıntılanmıştır.