Bilindiği üzere bazılarımız daha hızlı öğrenir, bazılarımız daha detaycı veya daha atılgan… Peki, neden herkes aynı yeteneklere ve eğilimlere sahip değil? Ve hayatımızı olumlu yönde değiştirecek bu yeteneklerimizin farkına nasıl varabiliriz?

Bu konuda Harvard Üniversitesi’nde psikolog ve profesör olan Howard Gardner, 1983 yılında “Frames of Mind” kitabında sekiz tür insan zekası olduğunu öne sürüyor. Gardner’ın araştırmasına göre hepimiz bu zekalara sahip olabiliriz, ancak genetiğimize veya deneyimlerimize bağlı olarak farklılık gösteriyoruz.

Eğer siz de kariyerinizde becerileriniz sayesinde daha başarılı olmak veya yapmayı sevdiğiniz şeyleri ayırt edebilmek istiyorsanız, “Çoklu Zeka Kuramı”nı anlayarak yola çıkabilirsiniz;

 

İşte “8 Çoklu Zeka Türü”:

 

  • Müzikal-ritmik ve harmonik (Müzikalite):

Bu zeka alanı, sese, ritime, ölçüye, tınıya ve tonlara duyarlıdır. Müzik zekası olan (şarkı söyleyebilen, müzik aleti çalan veya müzik besteleyebilen) insanları bu sınıfa sokabiliriz.

Uygun Kariyerler: Şarkıcılık, bestecilik, müzisyenlik, DJ’lik.

 

  • Görsel-uzaysal (Uzamsal zeka):

Bu alan, zihin gözüyle görselleştirme yeteneği ile ilgilenir. Uzamsal zekaya sahip olanlar, geniş alanların ve daha sınırlı alanların kalıplarını tanıma ve manipüle etme potansiyeline sahiplerdir.

Uygun kariyerler: Pilotluk, denizcilik, cerrahlık, mimarlık, grafik ve heykel sanatçılığı, satranç.

 

  • Dilbilimsel-sözlü (Sözel zeka):

Sözel-dilsel zekası yüksek olan insanlar, kelimelere ve dillere kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Genellikle okuma, yazma, hikaye anlatma, tarihler ve kelimeleri ezberlemede iyidirler.

Uygun kariyerler: Avukatlık, konuşmacılık / sunuculuk, yazarlık, gazetecilik, küratörlük

 

  • Mantıksal-matematiksel (Sebep):

Bu alan mantık, soyutlamalar, akıl yürütme, sayılar ve eleştirel düşünme ile ilgilidir. Bu zekaya sahip kişiler, denklemler ve ispatlar geliştirme, hesaplamalar yapma ve soyut problemleri çözme yeteneğine sahiptir.

Uygun kariyerler: Matematikçilik, muhasebecilik, istatistikçilik, bilim adamlığı, mühendislik

 

  • Bedensel-kinestetik (Çoklu zeka teorisi, Fiziksel zeka, Kaba motor beceri ve İnce motor beceri)

Bedensel-kinestetik zeka, kişinin bedensel hareketlerini kontrol etmesi ve nesneleri ustaca kullanması ile ilgilidir (spor, dans gibi fiziksel aktivitelerde iyi olmak). Gardner, bunun aynı zamanda bir zamanlama duygusu, fiziksel bir eylemin amacına dair net bir his ve yanıtları eğitme yeteneği içerdiğini söyler.

Uygun kariyerler: Sporculuk, dansçılık, müzisyenlik, aktörlük, inşaatçılık, polis memurluğu ve askerlik.

 

  • Kişilerarası (Sosyal beceriler)

Teoriye göre, yüksek kişilerarası zekaya sahip bireyler, başkalarının ruh hallerine, duygularına, mizaçlarına, motivasyonlarına karşı duyarlılıkları ve bir grubun parçası olarak çalışmak için işbirliği yapma yetenekleri ile karakterize edilir. Etkili bir şekilde iletişim ve empati kurabilirler.

Uygun kariyerler: Pazarlamacılık, politikacılık, yöneticilik, öğretmenlik, danışmanlık, halkla ilişkiler.

 

  • İçsel (İç gözlem)

Bu alan içebakış ve öz-düşünümsel kapasitelerle ilgilidir. Kendilerinin benlikleri hakkında derin bir anlayışa sahiptirler. (Güçlü veya zayıf yönleri neler, ne istiyor veya neye ihtiyacı var)

Uygun kariyerler: Psikologluk, din adamlığı, terapistlik, danışmanlık, girişimcilik.

 

  • Natüralist (Doğa bilimcinin zekası)

Bu alan, kişinin doğal çevresiyle ilgili bilgileri beslemesi ve ilişkilendirmesi ile ilgilidir. (hayvan ve bitki türleri ve kayalar ve dağ türleri gibi doğal formların sınıflandırılması) Bu yetenek, evrimsel geçmişimizde oldukça önemli iken şu an geri plandadır.

Uygun Kariyerler: Botanikçi, biyolog, astronom, meteorolog, jeolog.

 

Kaynak: Wikipedia – Theory of multiple intelligences