Siz de “VUCA” terimini duymaktan bıktınız mı?

Günümüz dünyasının değişkenlik, belirsizlik ve karmaşıklığını en iyi ifade ettiği düşünülen “VUCA” kısaltması, iş dünyasında en sık duyulan terim oldu. Ancak, bu günlerde gittikçe sayıları artan şirketler bu terimin hem kökeni, hem de gerçekliği yansıtmaması sebebiyle bu terimi artık kullanmak istemiyor.

Bu nedenle akademik partnerimiz, dünya çapında önde gelen bir liderlik geliştirme organizasyonu CCL (Center for Creative Leadership), liderlikle daha kolay ilişkilendiren bir kısaltma geliştirdi: RUPT™

 

RUPT™ Nedir?

Rumpere, Latince’de “kırmak, patlamak” anlamına gelir. Ab- veya “kapalı” ön ekiyle Latince, “kırılmak” anlamına gelen ambumpere oluşturur. Ve abruptus, İngilizce ani kelimesinin kökenidir.vRupture, kesinti ve kesinti gibi “patlama” kelimesinin gerçek anlamını hala koruyan İngilizce bir kelimedir: hepsi aynı rumpere’den türetilmiştir.

Kısaltma olarak RUPT™: Hızlı, Öngörülemeyen, Paradoksal ve Karışık anlamına gelir.

Hızlı: Yaşadığımız değişiklikler hızla bize geliyor. Okyanusun ortasında çarpışan farklı kaynaklardan çıkan dalgalar gibi birbirleriyle örtüşürler.

Tahmin edilemez: Geleceği analiz edebilir, strateji oluşturabilir ve tahmin edebiliriz, ancak sonra (hızla) tamamen beklenmedik bir şey ortaya çıkar, varsayımlarımıza meydan okur ve düşüncemizi yeniden çerçevelendirmemize neden olur.

Paradoksal: Liderler olarak, ekiplerimizin ve organizasyonlarımızın hem kısa hem de uzun vadede etkili olması için kullanılması gereken kutuplar olarak görmek yerine, karmaşık zorlukların tek bir doğru çözümü olan sorunlar olduğuna inanmaya çok kolay ikna oluyoruz. Örneğin, uzun vadede inovasyon yapmalıyız, ancak hem kısa hem de uzun vadede yönetilmesi gereken mevcut işlerimiz var. Birini veya diğerini seçmeye cazip gelebiliriz, ancak kısa vadede bile, gerçekten ikisini birden yapmamız gerekiyor.

Karışık: Her şey diğer her şeyle bağlantılıdır. “Küresel köy” gibi her şeyin bağlantılı olduğunu ima eden terimler duyuyoruz. Strateji oluşturma ve stratejiyi etkin bir şekilde uygulama girişimlerimizde gözden kaçırabileceğimiz iç ve dış bağlantılara sahip birden fazla ekosistemde yaşıyoruz.

 

RUPT™ oyundayken ve liderlik beceriksiz olduğunda sekteye uğrar. İşte 3 olası senaryo:

1-Bir kuruluş çevik olmadığında veya tahmine aşırı derecede güvendiğinde. Veya,

2-Hızlı adaptasyon ve istikrarlı tahmin arasındaki paradoksal gerilim (birçok paradoksal gerilimden sadece birini adlandırmak gerekirse) liderliği dondurduğunda. Veya,

3-Hızlı, öngörülemeyen paradokslar “karmaşık” nedenler ve sonuç kaotik sistemlerine gömüldüğünde, doğrusal veya mantıksal olmaktan daha öznel olan tepkileri tetikler.

Bu zorlu durumlar çok tanıdık geliyorsa, iyi haber şu ki RUPT™ karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için yetkinlikler sunuyor:

 

 

İşte önerdiğimiz 3 özel yaklaşım;

Öğrenme Çevikliğini Geliştirmek ve Uygulamak: Türbülans amansız olduğundan ve hiçbir şey hafife alınamayacağından, kariyeriniz boyunca öğrenme çevikliğini geliştirmek çok önemlidir. Hem sorunların hem de çözümlerinin net olmadığı değişim zamanlarında liderler için önemli bir beceridir. Gelişim deneyimleri, liderlerin bu ve diğer zorlukların üstesinden gelmeleri için zihniyet, beceri ve araç seti ile donatılmalı ve gerçek karmaşık zorlukları etrafında tasarlanmalıdır.

Farklılıklar Arasında Liderliği Geliştirmek

Liderlerin kuruluşlarının içinde ve dışında bulunan çeşitli bölünme biçimleri arasında etkin bir şekilde iş birliği yapmalarını sağlayan araçlar ve süreçler oluşturulmalıdır. Bu, liderlerin ortak yön, uyum ve taahhüt oluşturmalarını sağlar, böylece liderler RUPT™ zorluklarına iş birliği içinde yenilikçi çözümler geliştirirler.

Karmaşık Zorlukların Doğasında Bulunan Kutuplardan Yararlanma

Liderler, kesintinin ortasında karmaşık zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında, iyi gelişmiş problem çözme becerilerini kullanma eğilimindedirler. Ancak böyle bir yaklaşım durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Liderler, görünüşte çözülemez görünen zorlukları çözülecek sorunlar olarak değil, ancak kaldıraç olarak kullanılacak kutuplar olarak – zihniyetlerini, düşüncelerini ve karar vermelerini her kaydırarak- yeni bir düzeye çıkarmalıdırlar.

 

Siz de akademik partnerimiz CCL’in (Center for Creative Leadership) eşsiz araştırma destekli modüllerini, liderleriniz için özelleştirilmiş bir öğrenme yolculuğu ile ekibinizin türbülans ve bozulmada gezinme kapasitesini geliştirebilirsiniz. Sınır Kapsamlı Liderlik, İşbirliği ve Takım Çalışması, İnovasyon Liderliği, Değişim ve Bozulma Yolunda Liderlik, Öğrenme Çevikliği, Paradoks ve Kutupluluğu Yönetme ve daha fazlasının yer aldığı liderlik gelişimi konularına dair çözüm programları için bizimle iletişime geçin.

 

Kaynak: Bu makale https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/navigating-disruption-vuca-alternative/ adresinde yer alan makaleden alıntılanmıştır.