Liderlik sadece bireylerle ilgili değildir sosyal bir süreçtir. Liderlik, ortak çalışma ile insanlar arasındaki etkileşimlerde ve değiş tokuşlarda gerçekleşir. Liderliğin tüm ağırlığını tek tek yöneticilere ve onların yeteneklerine vermek yerine, liderliğin gerçekleşmesine tüm sistemin nasıl dahil olduğunu incelemek önemlidir.

Bu nedenle bir ekip, çalışma grubu, görev gücü, bölüm, departman, topluluk veya tüm bir organizasyon içinde olsun, açık bir ortak yön, uyum ve bağlılık duygusu olmalıdır. Grubun yönü ve birlikte neyi başarmaya çalıştıkları konusunda anlaşmaya ihtiyacı vardır ve bağlılığı olan üyeler, kolektifin başarısına öncelik verir.

Akademik partnerimiz Center for Creative Leadership’in (CCL) yeni araştırması DAC (Yön, Uyum ve Taahhüt), bir liderin kurumsal başarıyı gerçekleştirmek için etkili bir şekilde birlik olmayı nasıl mümkün kılabileceğini açıklıyor. Özellikle tatil gibi dönemlerin ardından çalışmaya yeniden başlarken karşılaşılabilecek uyum problemleri için tüm liderlere DAC yöntemini incelemeyi öneriyoruz.

 

YÖN, HİZALAMA VE TAAHHÜDÜ ANLAMA (DAC)

Ekibinizin veya kuruluşunuzun her alanda zayıf mı yoksa güçlü mü olduğunu nasıl anlayacaksınız?

Yön

Yön, grubun genel hedefleri ve grubun birlikte başarmaya çalıştığı şey üzerinde anlaşmaya varmasıdır.

Güçlü yönlere sahip gruplarda: Üyeler, grup başarısının neye benzediği konusunda ortak bir anlayışa sahiptir ve neyi başarmayı amaçladıkları konusunda anlaşırlar.

Zayıf yönü olan gruplarda: Üyeler, birlikte neyi başarmaları gerektiği konusunda emin değiller veya rakip hedefler tarafından farklı yönlere çekildiklerini hissediyorlar.

 

Hizalama

Hizalama, grup içinde farklı çalışma gruplarının koordineli çalışması ve uyumu için entegrasyondur.

Güçlü uyumu olan gruplarda: Farklı görevlere, rollere veya uzmanlık kümelerine sahip üyeler, çalışmalarını koordine eder.

Zayıf uyuma sahip olan gruplarda: Üyeler daha izole bir şekilde çalışırlar, görevlerinin grubun daha büyük çalışmasına nasıl uyduğu konusu belirsizdir.

 

Bağlılık

Bağlılık, insanlar kolektifin başarısını (yalnızca bireysel başarılarını değil) kişisel bir öncelik haline getirdiğinde olur ve sorumluluk hissederler.

Güçlü bağlılığa sahip gruplarda: Üyeler grubun başarısından ve iyiliğinden kendilerini sorumlu hissederler ve diğer grup üyelerinin de aynı şekilde hissettiğini bilirler. Birbirlerine güvenirler ve zor zamanlarda gruba sadık kalırlar.

Bağlılığı zayıf olan gruplarda: Üyeler, kendi çıkarlarını grubun çıkarlarının önüne koyar ve yalnızca bunu yapmak kolay olduğunda veya kazanacak bir şeyleri olduğunda gruba katkıda bulunur.

 

CCL ‘DAC’ Tablosu;

Peki, sizin organizasyonunuzda DAC gerçekleşiyor mu? (ÜCRETSİZ ANKET)

İlk olarak, gruptaki mevcut DAC seviyelerini değerlendirerek işe başlayabilirsiniz. Bunun için yalnızca kendi bakış açınıza güvenmeyin, ekibinizdeki herkesten bu konuda bilgi almanızı öneriyoruz. Linkte bulunan ücretsiz anketi doldurarak, 3 adımda ve hızla kuruluşunuzda veya ekibinizde yön, uyum ve bağlılığın olup olmadığını anlayabilirsiniz; https://www.ccl.org/insights-research/direction-alignment-and-commitment-assessment/

 

3 Adımda Ekibinizdeki Yönü, Hizalamayı ve Bağlılığı Arttırma Stratejiniz;

Anket sonuçlarınız elinizde. Peki, bir yönetici olarak bu sonuçlarla kuruluşunuzdaki DAC’ı nasıl yaratabilirsiniz veya iyileştirebilirsiniz? İşte denenmesi gereken 3 önemli strateji;

 

 1. Liderliğin gerçekleşip gerçekleşmediğine dikkat edin.

DAC kanıtı aramaya başlayın. Sonuçlara dikkat ederek, yalnızca nerede daha fazlasına ihtiyaç olduğunu ayırt etmeye başlamakla kalmayacak, aynı zamanda istenen yön, uyum ve bağlılık düzeylerini üreten süreç ve etkileşim türlerini de görmeye başlayacaksınız.

 

 1. Daha fazla liderliğin gerçekleşmesini sağlayın.

Yerinde çok fazla liderlik süreci olmadığını fark ettiğinizde, onları yaratın. Yararlı liderlik süreçleri mevcut olduğunda, insanların bunlara etkin bir şekilde katılma becerilerine sahip olduğundan emin olun. Ve mevcut liderlik süreçleri artık gerekli yönü, uyumu ve bağlılığı üretmiyor gibi göründüğünde, yenilerini keşfedin. Örneğin, şunları göz önünde bulundurun:

 

 • Daha fazla Yön oluşturmak için:
 • Daha çeşitli bir insan grubunun dahil olması gerekiyor mu?

 

 • Daha fazla Hizalama oluşturmak için:
 • Yeni bir stratejik girişim başlatıldığında, personeliniz bu girişimin kendi çalışmaları için sonuçlarını analiz etme becerisine sahip mi?
 • İşe öncelik vermek için akranlarınızla daha düzenli bir şekilde görüşmeniz mi gerekiyor?
 • Daha net hesap verebilirlik yapılarına ihtiyaç var mı?

 

 • Daha fazla Taahhüt oluşturmak için:
 • Önerilen değişiklikler hakkında daha dürüst konuşmalar gerekli mi?
 • Personelinizin üyelerini en hevesli oldukları projelerle eşleştirirken, yine de tüm projelerin yeterli kaynaklara sahip olduğundan emin olabilir misiniz?

 

 1. Liderliği geliştirmeye katılma yeteneğinizi geliştirin.

Bireysel becerilerinizi ve yeteneklerinizi sürekli olarak derinleştirmek ve genişletmek yararlıdır. Daha geniş bir yetenek dağarcığıyla, çok çeşitli süreçlere daha etkin bir şekilde katılabileceksiniz.

 

Geliştirme çabalarınızı nereye odaklayacağınızı merak ediyorsanız, bu soruyu incelemek için bir lensin DAC modeli olduğunu düşünün:

 • Kuruluşunuzda umutsuzca daha fazla DAC görmek istediğiniz bir yer varsa, bu neresi olurdu?
 • Bu ortamda daha fazla liderliğin gerçekleşmesi için daha iyi olmak için neye ihtiyacınız var?

 

İnsanlarla yön, uyum ve bağlılığın nerede olduğu ve nerede olmadığı hakkında konuşun. Yeni liderlik süreçleriyle deneylerinize başkalarını dahil edin ve kendi yeteneklerinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda girdi arayın. Ve unutmayın liderlik paylaşılan bir iş olduğu için günün sonunda liderliği ancak başkalarıyla gerçekleştirebilirsiniz…

Organizasyonunuzda Yön, Hizalama ve Taahhüt gibi konularda gelişim ve aksiyon almak için her zaman global alanda uzman ortaklarımızla organizasyonunuza özel hazırlayacağımız çözüm programlarımızdan yararlanabilirsiniz.

Kaynak: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/make-leadership-happen-with-dac-framework/

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.


 

Leadership is not just about individuals; it is a social process. Leadership takes place in interactions and exchanges between people through collaboration. It is important to examine how the entire system is involved in the realization of leadership, rather than placing all the weight of leadership on individual managers and their abilities.

Therefore, whether within a team, workgroup, task force, division, department, community, or an entire organization, there must be a clear sense of common direction, cohesion, and commitment. The group needs agreement on the direction and what they are trying to achieve together, and committed members prioritize the success of the collective.

New research from our academic partner, the Center for Creative Leadership (CCL), DAC (Direction, Cohesion, and Commitment) explains how a leader can enable effective collaboration to drive corporate success. We recommend that all leaders examine the DAC method for compliance problems that may be encountered when resuming work, especially after periods such as holidays.

 

UNDERSTANDING DIRECTION, ALIGNMENT, AND COMMITMENT (DAC)

How will you know if your team or organization is weak or strong in all areas?

 

Direction

Direction is when the group agrees on the overall goals and what the group is trying to achieve together.

In groups with strengths: Members have a shared understanding of what group success looks like and agree on what they aim to achieve.

In groups with weaknesses: Members are unsure of what they need to achieve together or feel pulled in different directions by competing goals.

 

Alignment

Alignment is integration for the coordinated work and harmony of different working groups within the group.

In groups with strong cohesion: Members with different tasks, roles or sets of expertise coordinate their work.

In groups with poor fit: Members work in more isolation; it is unclear how their duties fit into the larger work of the group.

 

Loyalty

Engagement happens and they feel responsible when people make the success of the collective (not just their individual success) a personal priority.

In groups with strong commitment: Members feel responsible for the success and well-being of the group and know that other group members feel the same way. They trust each other and remain loyal to the group in difficult times.

In groups with weak cohesion: Members put their own interests before those of the group and only contribute to the group when it is easy to do, or they have something to gain.

 

CCL ‘DAC’ Table;

So, does DAC happen in your organization? (FREE SURVEY)

First, you can start by assessing the current DAC levels in the group. For this, do not rely only on your own point of view, we recommend that you get information from everyone on your team. By filling out the free survey at the link, you can quickly find out if your organization or team has direction, cohesion and commitment in 3 steps; https://www.ccl.org/insights-research/direction-alignment-and-commitment-assessment/

 

Your Strategy to Increase Direction, Alignment and Engagement in Your Team in 3 Steps.

You have your survey results. So, as an administrator, how can you create or improve the DAC in your organization with these results? Here are 3 important strategies to try.

 

 1. Notice whether the leadership is taking place.

Start looking for DAC proof. By paying attention to results, you will not only begin to discern where more is needed, but you will also begin to see the types of processes and interactions that produce desired levels of direction, cohesion, and commitment.

 

 1. Make more leadership happen.

When you realize there aren’t many leadership processes in place, create them. When useful leadership processes are in place, make sure people have the skills to participate effectively in them. And when existing leadership processes no longer seem to produce the necessary direction, cohesion, and commitment, explore new ones. For example, consider:

 

 • To create more Directions:

– Does a more diverse group of people need to be involved?

 

 • To create more Alignments:

– When a new strategic initiative is launched, do your staff have the skills to analyze the results of that initiative for their own work?

– Do you need to meet with your peers more regularly to prioritize work?

– Are clearer accountability structures needed?

 

 • To create more Commitments:

– Are more honest conversations necessary about the proposed changes?

– When matching members of your staff to the projects they are most enthusiastic about, can you still make sure that all projects have adequate resources?

 

 1. Develop your ability to participate in developing leadership.

It is helpful to continually deepen and expand your individual skills and abilities. With a wider talent base, you will be able to participate more effectively in a wide variety of processes.

 

If you’re wondering where to focus your development efforts, consider this question a DAC model of a lens to review:

– If there was one place in your organization where you desperately wanted to see more DACs, where would it be?

– What do you need to become better for more leadership to happen in this environment?

 

Talk to people about where direction, cohesion, and commitment are and where they aren’t. Involve others in your experiments with new leadership processes and seek input on how to develop your own abilities. And remember, because leadership is a shared job, at the end of the day, you can only lead with others…

You can always benefit from our solution programs that we will prepare for your organization with our global experts in order to develop and take action on issues such as Direction, Alignment and Commitment in your organization.

Source: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/make-leadership-happen-with-dac-framework/

Contact us for more information.