Hibrit Çalışma Ortamında Deneysel Öğrenme-

Deneyim en iyi öğretmendir. Bisiklet sürmek, tıp okumak veya bir ekibe liderlik etmek… Bir konuyu gerçekten öğrenmek için öncelikle onu ortamında deneyimlemek gerektiği düşünülür.

Peki bu düşünce hakimken, hibrit düzende bir lider ne denli öğrenebilir ve gelişebilir? Veya işine uyum sağlayarak ekiplerinde iş birliği ve güven yaratabilir?

Liderlik ve ekip çalışması “normal” koşullarda bile zordur. Hibrit çalışma gibi yenilikler, çalışanlar için önemli ölçüde karmaşıklık yaratır. Ancak bilinenin aksine bu ikilem, özellikle hibrit bir takıma liderlik etmekten sorumluysanız size ve ekibinize deneysel öğrenme için harika fırsatlar sunar.

41 North Business School olarak liderlik ve liderlik ekipleri gelişimine dair çalıştığımız birçok kuruluşta amaçlılığı destekleyip dengeleyerek ve öğrenme deneyimlerinin niceliğini, kalitesini ve çeşitliliğini en üst düzeye çıkararak hem kuruluş hem de liderler için bu yeni çalışma çağına kolaylıkla uyum sağlayıp gelişebildiklerine şahit oluyoruz. Hibrit ortamda bocalayan liderler ve ekipleriyle yine hibrit ortamda gerçekleştirdiğimiz gelişim programları ile üstün gelişim ve katkı sağladık.

Şimdi ise son yıllarda liderlik ekiplerinin bizden en çok talep ettiği konulardan biri olan “Hibrit Ortamda Deneysel Öğrenme” konusuna dair sizler için akademik partnerimiz Center for Creative Leadership’ten (CCL) George Hallenbeck’in yazısından bir makale derledik. Hibrit düzende bir lider ve ekipleri ne denli gelişebilir ve deneysel öğrenme ortamı nasıl yaratılır diye merak ediyorsanız makalemizi okumanızı tavsiye ediyoruz;

Hibrit Çalışma Ortamının Doğal Bir Öğrenme Deneyimi Üretmesi
Bir deneyimin öğrenme ile sonuçlanabilmesi için, öğrenci rahatlık alanının çıkarılıp, yeni görme, düşünme, hissetme ve hareket etme biçimlerine teşvik eden bir ortama kaydırılmalıdır. Hibrit iş deneyimleri ise yeni yönler, sorumluluklar, insan çeşitliliği ve yetkisiz etki gibi unsurlar içerir ve doğal bir öğrenme deneyimi ortamı yaratırlar.

Deneyimlerin Çeşitliliği Fayda Getirir
Bir kişinin tüm görevlerinden öğrendikleri oldukça farklıdır. Farklı deneyimler farklı şeyler öğretir.

Deneyim dersleri tipik olarak üç bölüme ayrılır:

a. “Çalışmak” hakkında öğrendiğimiz şeyler
b. “Başkaları”hakkında öğrendiğimiz şeyler
c. “Kendimiz” hakkında öğrendiğimiz şeyler.
Ve bu bölümler deneyimin doğasına bağlı olarak, değişen miktarlarda derslerle doldurulabilir. Hibrit çalışma ortamında yer alan çoklu iş görevleri de tüm bu tür deneyimleri kapsayabilir ve ekip üyelerini geliştirir.

Ne Kadar Çok Deneyim, O Kadar Çok Öğrenme
Gelişiminizin süreklilikte olması için size yeni öğrenme deneyimleri sunan elverişli bir ortama ihtiyacınız vardır.  Ekibinizin kayıtsız hale geldiğine veya bir rutine saplandığına dair herhangi bir işaret görürseniz dikkat etmelisiniz. Dinamik ve gelişen doğası ile hibrit çalışma ortamınız çalışma ekiplerine yeni öğrenme deneyimleri üretmeye elverişli olmalıdır.

Öğrenme Ortamının Amacı
CCL®’in gelişim araştırmasına katılan birçok lider, en derin öğrenme deneyimlerinin nadiren kendi seçimleri veya tercihleri ​​olduğunu göstermektedir. Öğrenilenler genellikle liderlere atanmıştır ve liderlerce başlangıçta olumsuz olarak algılanmışlardır.

Bu nedenle kuruluşunuz öğrenme ortamını güçlü bir şekilde etkileyebilir. Değerli öğrenme deneyimleri, organizasyonun stratejik ihtiyaçları ile bireyin gelişimsel ihtiyaçlarının kesişimi için kasıtlı bir şekilde yaratılmalı ve yönetilmelidir. Hibrit ortamda atanan işlerin ve deneyimlerin amacını kasıtlı bir şekilde öne ve merkeze koymak, ekip üyeleriyle güven oluşturmak için iyi bir fırsattır.

Öğrenme İçin Ne Kadar Destek Sunuluyor?
Öğrenme düz bir yol izlemez – eşit olmayan bir şekilde ilerler ve bolca mücadele ve hata içerebilir. Ekip üyelerinin gelişmesi için gerekli olan güveni (psikolojik güvenlik alanını), diyaloğu, geri bildirim ve koçluk ortamını oluşturmak için kuruluşunuzun birden çok kaynaktan aktif destek almak çok önemlidir.

Bu beş unsur kuruluşunuzda geriye ve ileriye dönük bir şekilde uygulanabilir. Hangi deneyimlerin en çok öğrenmeyi sağladığını tespit etmek için verilerinizi inceleyebilir veya bu konuda 41 North Business School uzmanlarından destek alabilirsiniz. Önemli olan topladığınız veri ve öngörüleri gelecekteki öğrenme fırsatlarını formüle etmek için kullanmaktır. İleriye dönük olarak ise stratejik olarak gelişen liderlerin yanında hangi deneyimlerin gelmesi gerektiğine öncelik vermeniz, bireyselden bütüne giden başarının kaynağı olacaktır.

Kaynak: https://www.chieflearningofficer.com/2022/03/04/leveraging-experiential-learning-in-a-hybrid-world/?spMailingID=72129648&spUserID=NDIyMjY5Njc4MTkzS0&spJobID=2255403472&spReportId=MjI1NTQwMzQ3MgS2

Experimental Learning in a Hybrid Environment

Experience is the best teacher. Riding a bike, studying medicine or leading a team… It is thought that in order to truly learn a subject, it is necessary to experience it in its environment.

So, how much can a leader learn and develop in a hybrid order while this thought is dominant? Or can they adapt to their work and create collaboration and trust in their team?

Leadership and teamwork are difficult even in “normal” conditions. Innovations such as hybrid working create significant complexity for employees. But contrary to popular belief, this dilemma offers you and your team great opportunities for experiential learning, especially if you are responsible for leading a hybrid team.

As 41 North Business School, we witness that both organizations and leaders can easily adapt and develop into this new working age by supporting and balancing purposefulness and maximizing the quantity, quality and diversity of learning experiences in many organizations where we work on leadership and leadership team development. We have provided outstanding development and contribution with the development programs we have carried out in the hybrid environment with the leaders and their teams who faltered in the hybrid environment.

Now, we have compiled an article from our academic partner, Center for Creative Leadership® (CCL), George Hallenbeck’s article, on the subject of “Experimental Learning in Hybrid Environment”, which is one of the most requested topics by leadership teams in recent years. If you are wondering how a leader and his teams can develop in a hybrid system and how to create an experimental learning environment, we recommend you to read our article;

Hybrid Work Environment Produces a Natural Learning Experience
For an experience to result in learning, the student must be removed from their comfort zone and shifted to an environment that encourages new ways of seeing, thinking, feeling and acting. Hybrid work experiences, on the other hand, contain elements such as new directions, responsibilities, human diversity and unauthorized influence and create a natural learning experience environment.

Diversity of Experiences Benefit
What a person learns from all their assignments is quite different. Different experiences teach different things.

Experience classes are typically divided into three parts:

a. What we learned about “Working”
b. What we learned about “Others”
c. The things we learn about “Ourselves”.
And these sections can be filled with varying amounts of lessons, depending on the nature of the experience. Multitasking in a hybrid work environment can also encompass all such experiences and develop team members.

The More Experience, The More Learning
In order for your development to be continuous, you need a conducive environment that offers you new learning experiences. If you see any signs that your team is becoming apathetic or stuck in a routine, you should pay attention. With its dynamic and evolving nature, your hybrid work environment should be conducive to generating new learning experiences for work teams.

The Purpose of the Learning Environment
Many leaders who have participated in CCL®’s developmental research demonstrate that the deepest learning experiences are rarely their own choice or choice. What is learned is usually assigned to leaders and initially perceived negatively by the leaders.

Therefore, your organization can strongly influence the learning environment. Valuable learning experiences must be deliberately created and managed at the intersection of the strategic needs of the organization and the developmental needs of the individual. Intentionally putting the purpose of assignments and experiences in the hybrid environment is a good opportunity to build trust with team members.

How Much Support Is Offered for Learning?
Learning does not follow a straight path – it proceeds unevenly and can involve a lot of struggle and mistakes. Active support from multiple sources in your organization is essential to build the trust (area of ​​psychological safety), dialogue, feedback and coaching necessary for team members to thrive.

These five elements can be applied retrospectively and prospectively in your organization. You can analyze your data or get support from 41 North Business School experts to determine which experiences provide the most learning. The key is to use the data and insights you collect to formulate future learning opportunities. Going forward, prioritizing what experiences should accompany strategically developing leaders will be the source of success from the individual to the whole.

Source: https://www.chieflearningofficer.com/2022/03/04/leveraging-experiential-learning-in-a-hybrid-world/?spMailingID=72129648&spUserID=NDIyMjY5Njc4MTkzS0&spJobID=2255403472&spjReport1QWMS2