Duygusal Zekanızı Geliştirmenin 4 Yolu

İyi bir eğitim almış ve kariyeri boyunca çok çalışmış bazı insanların veya özenle oluşturulmuş ekiplerin bir türlü bir üst seviyeye geçemediğini anlamlandıramadığınız zamanlar olmuştur. Veya bu siz de olabilirsiniz. Bir şeyler ilerlemeyi engeller ve işleri hep aynı noktada bırakır. Akademik partnerimiz CCL—Center for Creative Leadership— tarafından yapılan bir araştırmaya göre, liderlerin kariyerlerinin ve ekiplerinin raydan çıkmasının sebebinin %75 oranla duygusal yeterlilikler olduğu ortaya çıktı. Yani başarılı bir lider olmak ve başarılı bir ekip çalışması ortamı yaratmak için çoğu zaman bir şeyleri yapmayı çok iyi bilmek yetmiyor. Liderlikte duyguların çok önemli olduğu aşikar. Peki duygusal zeka becerisi neyle ilgilidir? Ancak önce duygusal zeka nedir, bakalım.

 

Duyguları algılama, kullanma, anlama, yönetme ve ele alma yeteneği olarak tanımlanan Duygusal Zeka (EQ) kavramı, 1995 yılında psikolog Daniel Goleman tarafından ortaya atıldı. Bu tanıma göre, yüksek duygusal zekaya sahip kişiler, kendilerinin ve başkalarının duygularını tanıyabilme, duygusal bilgileri düşünme ve davranışa rehberlik etmek için kullanabilme, farklı duyguları ayırt edebilme ve uygun şekilde etiketleyebilme ve duyguları ortamlara uyum sağlayacak şekilde ayarlayabilme gibi yetilere sahip.

 

Ve tanımın ortaya atılmasından bugüne kadar yapılan çalışmalar, yüksek EQ’ya sahip kişilerin daha fazla zihinsel sağlık, iş performansı ve liderlik becerilerine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca araştırmalar EQ’nun tüm iş türlerinde başarının %58’ini açıklamış ve en iyi performans gösterenlerin %90’ı aynı zamanda yüksek duygusal zekaya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

 

EQ’nun etkileri sadece bireysel değil, bütünseldir de. EQ’ya öncelik veren kuruluşlar ve işverenler, sorunları çözmek için yakın iş birliği yaratarak, aksilikleri sahipleniyor ve baskı altındayken bile güvenli bir çalışma ortamını teşvik ediyor. Bu nedenle yüksek EQ’ya sahip ekipler;

  • Daha etkili bireysel etkileşimlere, daha yüksek grup üretkenliğine sahip oluyor ve işlevler arası yüksek katkılar sağlıyorlar.
  • Hedeflere daha iyi ulaşıyor, güven oluşturabiliyor ve görevleri daha hızlı tamamlarken duygusal olarak yüklü durumlarda stresi yönetebiliyorlar.

 

Ancak duygusal yeterliliğe sahip olunmayınca ise kişilerarası sorunları çözememe; zorluk veya çatışma zamanlarında yetersiz takım liderliği, değişime uyum sağlayamama veya güven sağlayamama gibi problemler ortaya çıkıyor.

 

Duygusal Zeka’nın gelişimi şu 4 temel beceriyle ilgilidir;

 

Öz Farkındalık: Duyguları, güçlü ve zayıf yönlerinizi bilme ve bunların performans ve ilişkiler üzerindeki etkilerini tanıma yeteneği.

Öz-Yönetim: Hem olumlu hem de olumsuz duyguları ve dürtüleri kontrol etme ve durumlar gerektirdikçe esnek ve uyumlu olma becerisi.

Sosyal Farkındalık: Başkaları için empati kurma, politik olarak yön bulma ve proaktif olarak ağ kurma yeteneği.

İlişki Yönetimi: İkna edici iletişim, motivasyon, bağlar kurma ve bireyler arasındaki çatışmaları yatıştırma yoluyla ilham verme yeteneği.

 

Peki siz veya ekipleriniz bu becerilerin hangisine veya hangilerine sahip? Şimdi, duygusal zekayı geliştirmek için küçük bir başlangıç yapmaya davet ediyoruz; Kendinize sorun veya ekiplerinizden kendilerine bu soruları sormalarını isteyin;

 

  • Kişisel Farkındalık: Nasıl hissediyorum? Ve neden böyle hissediyorum?

 

  • Öz-Yönetim: Hissettiklerim konusunda ne yapıyorum? Ve bu yaptıklarım bana yardımcı mı oluyor yoksa beni güçsüz mü kılıyor?

 

  • Sosyal Farkındalık: Nasıl hissediyorsunuz? Ve neden böyle hissediyorsunuz?

 

  • İlişki Yönetimi: Nasıl hissettiğin konusunda ben ne yapıyorum? Ve bu yaptıklarım bana ve sana yardımcı mı oluyor yoksa ilişkimizi zedeliyor mu?

 

Gün içinde bu soruları sıkça kendinize sorun, düşünün. Hatta ekiplerinize kendilerine bu soruları sıklıkla sormaları için teşvik edebilirsiniz. Bu ateşleyici sorular, duygusal zekayı gelişimi için önemli bir başlangıçtır. Bu becerilerin her biri günlerimizi yaşarken duygularımızda, gösterdiğimiz çabanın miktarında, sergilediğimiz davranışlarda, psikolojik sağlığımızda ve ruh halimizde rol oynar. Bu nedenle duygusal zeka sadece liderliğe değil, tüm hayata sirayet eder ve günün sonunda hayatın her alanında kişiyi duygusal anlamda yoran her türlü durumla rahatlıkla başa çıkabilir hale getirir.

 

Ve güzel haber o ki, daha fazlası da kolaylıkla öğrenilebilir! Ekibinizin EQ’suna yatırım yapmak daha iyi performansa yol açacaktır. Liderlik gelişimi konusunda Türkiye’nin en deneyimli liderlik ekiplerine ve uluslararası en güncel kaynaklara sahip 41 North Business School ile organizasyonunuza özel tasarlanabilen gelişim programları için iletişime geçebilirsiniz.

 

Araştırmanın kaynağı: CCL “Emotional Intelligence and Leadership Effectiveness: Bringing Out the Best” makalesi.

 

4 Ways to Improve Your Emotional Intelligence

There have been times when you could not understand that some people who have received a good education and worked hard throughout their career, or teams that have been carefully formed, have not made it to the next level. This could be you. Something impedes progress and keeps things in the same place. According to a study by our academic partner, the CCL—Center for Creative Leadership—emotional competencies are 75% of the reasons why leaders’ careers and teams derail. In other words, knowing how to do something is not enough to be a successful leader and create a successful teamwork environment. It is obvious that emotions are very important in leadership. So, what is emotional intelligence skill all about? But first, let’s look at what emotional intelligence is.

 

The concept of Emotional Intelligence (EQ), which is defined as the ability to perceive, use, understand, manage, and handle emotions, was put forward by psychologist Daniel Goleman in 1995. According to this definition, people with high emotional intelligence can recognize their own and others’ emotions, using emotional information to guide thinking and behavior, distinguishing and labeling different emotions appropriately, and adjusting emotions to adapt to environments.

 

And studies conducted since the definition’s inception show that people with high EQ have better mental health, job performance, and leadership skills. Also, studies show that EQ has accounted for 58% of success in all job types, and 90% of top performers also have high emotional intelligence.

 

The effects of EQ are not just individual, but holistic as well. Organizations and employers that prioritize EQ work closely to solve problems, embracing setbacks and promoting a safe work environment even under pressure.

Therefore, teams with high EQ;

– They have more effective individual interactions, higher group productivity, and make higher cross-functional contributions.

– They can achieve goals better, build confidence, and manage stress in emotionally charged situations while completing tasks faster.

 

However, when not having emotional competence, inability to solve interpersonal problems; In times of difficulty or conflict, problems arise such as inadequate team leadership, inability to adapt to change, or lack of confidence.

 

The development of Emotional Intelligence is related to these 4 basic skills;

 

Self-Awareness: The ability to recognize emotions, your strengths and weaknesses, and their impact on performance and relationships.

Self-Management: The ability to control emotions and impulses, both positive and negative, and to be flexible and adaptable as situations require.

Social Awareness: The ability to empathize with others, navigate politically, and network proactively.

Relationship Management: The ability to inspire through persuasive communication, motivation, building bonds, and alleviating conflicts between individuals.

 

So, which of these skills do you or your teams have? Now, we invite you to start small to develop emotional intelligence; Ask yourself or ask your teams to ask themselves these questions.

 

– Self Awareness: How do I feel? And why do I feel this way?

 

– Self-Management: What am I doing about my feelings? And does what I do help me or make me weak?

 

– Social Awareness: How do you feel? And why do you feel this way?

 

– Relationship Management: What do I do about how you feel? And is this helping me and you or is it hurting our relationship?

 

Ask yourself these questions often during the day, think about it. You can even encourage your teams to ask themselves these questions often. These burning questions are an important start for the development of emotional intelligence. Each of these skills plays a role in our emotions, the amount of effort we put in, the behavior we display, our psychological health, and our mood as we go through our days. For this reason, emotional intelligence spreads not only to leadership, but also to the whole life, and at the end of the day, it makes one able to easily cope with all kinds of emotionally tiring situations in all areas of life.

 

And the good news is that more can be learned easily! Investing in your team’s EQ will lead to better performance. You can contact 41 North Business School, which has the most experienced leadership teams in Turkey and the most up-to-date international resources on leadership development, for development programs that can be tailored to your organization.

 

Source of the research: CCL article “Emotional Intelligence and Leadership Effectiveness: Bringing Out the Best”.