Yeni Dünyanın Liderlik Zorlukları

 

Küresel çapta eşi görülmemiş bir dizi küresel zorluk, işletmelerin değişken ekonomilere, çalışma ve sağlık sistemlerine ve bakış açılarına nasıl uyum sağlayacakları konusunda liderleri yeniden düşünmeye zorluyor. Bu nedenle konum, sektör veya organizasyon kültürü fark etmeksizin, dünya üzerindeki tüm liderler her gün hem içte hem de dışta büyük zorluklarla karşılaşıyor. Ve bu zorluklar, kariyerleri, günlük deneyimleri ve gelecek başarıları fazlasıyla etkileyebiliyor.

 

Akademik partnerimiz Center for Creative Leadership’in yaptığı bir araştırma, dünya çapında liderliğin en önemli zorluklarını ortaya çıkarıyor. Çin/Hong Kong, Mısır, Hindistan, Singapur, Birleşik Krallık, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kuruluşlardaki 763 orta ve üst düzey lider ile yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar ise sürekli olarak aynı 6 zorlukla karşılaşıldığını ortaya koyuyor.

 

Peki nedir bu en yaygın liderlik zorlukları?

 

Dünyanın dört bir yanındaki liderlerin, liderlik zorluklarını ve belirli bağlamı farklı şekillerde tanımlasalar bile, sürekli olarak aynı ilk 6 zorlukla karşı karşıya kaldıkları görülüyor.

 

 1. Yönetsel Etkinliği Geliştirmek

Bu liderlik mücadelesi, işte daha etkili olmak için zaman yönetimi, önceliklendirme, stratejik düşünme, karar verme ve işte hızlanma gibi ilgili becerileri geliştirmekle ilgilidir.

 

 1. Başkalarına İlham Vermek

Bu, ekip üyelerine işlerinden memnun olmalarını ve daha akıllıca çalışmalarını sağlamak için ilham vermenin veya motive etmenin zorluğudur.

 

 1. Çalışanları Geliştirmek

Bu, etkili bir şekilde koçluk ve mentorluk dahil olmak üzere başkalarını geliştirmenin zorluğudur.

 

 1. Bir Takıma Liderlik Etmek

Diğer bir önemli zorluk, ekip oluşturma, ekip geliştirme ve ekip yönetimidir. Bununla ilgili spesifik liderlik zorlukları arasında nasıl destek sağlanacağı, işbirliğine nasıl etkin bir şekilde dahil olunacağı, büyük bir takıma nasıl liderlik edileceği, takım normlarının nasıl oluşturulacağı ve yeni bir takımı devralırken ne yapılacağı yer alır.

 

 1. Değişime Yön Vermek.

Değişimi yönetme, harekete geçirme, anlama ve yönetme zorluğu, başarılı bir değişim lideri olmanın kolay olmadığı anlamına gelir. Sonuçların nasıl azaltılacağını, değişime karşı direncin üstesinden nasıl gelineceğini ve ekip üyelerinin değişime karşı tepkileriyle nasıl başa çıkılacağını bilmeyi gerektirir.

 

 1. Paydaşları Yönetme.

Son liderlik sorunu, çalışma ortamındaki ilişkileri, siyaseti ve imajı yönetmektir. Bu, yönetim desteği almayı, yönetmeyi, başkalarını etkilemeyi ve diğer departmanlardan, gruplardan veya bireylerden destek almayı içerir.

Peki bir lider bu zorluklara karşı ne yapabilir? İşte bazı öneriler:

 

 1. Kendiniz ve ekibiniz için hedefler belirleyin; Hedefler belirlemede ve bu hedeflere ulaşmak için gereken zaman çizelgelerini ve son teslim tarihlerini belirlemede proaktif olun.

Daha fazla yetki verin; Yetki vermek aslında sizi daha üretken yapabilir. Yetkilendirme eylemi, iş verdiğiniz kişileri de güçlendirebilir.

Benzersiz katma değerinizi en üst düzeye çıkaran görevler üzerinde çalışın; Her zaman dikkatinizi çekmek için yarışan, yapacak zamanınız ve enerjiniz olandan daha fazla şey olacaktır. Yalnızca sizin yapabileceğiniz en önemli görevlere öncelik verin ve geri kalan her şeyi ekip üyelerine devredin.

 

Biraz rol netliği kazanın; Rolünüz için temel sorumlulukların neler olduğunu ve ikincil sorumlulukların ve hatta başkasına ait olan işlerin neler olduğunu anlayın.

 

Ekip uyumunu ve işbirliğini güçlendirin; Ekibinizin birlikte etkili bir şekilde işbirliği yapmasını engelleyen nedir? Ekibinizin uyumunu güçlendirmek kurumsal başarı için hayati önem taşır. Karşılıklı saygı ve dürüstlük gibi üzerinde anlaşmaya varılan ilkeler üzerinde çalışmak ekibinizin uyumlu hale gelmesine yardımcı olacaktır.

 

Bu 6 zorlukla yüzleşebilecek liderlik özellikleri geliştirmek gerçekten de zordur. Organizasyon özelinde karşılaşılan zorlukları tanımlamak ve bunlarla mücadele etmek için eğitim atılımları, kurumsal strateji ve planlı değişim girişimleri kurgulanmalıdır. Dahil olunacak eğitimler liderlerin ve liderlik ekiplerinin gelişim ve dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.

 

Yeni dünyanın zorluklarını karşılayabilen başarılı bir lider ve organizasyon olmak için dünya çapında tanınan uzman kadromuz ve güncel kaynaklarla tasarlanan eğitimlerimize dahil olabilirsiniz. Kuruma ve ekiplere özelleştirilebilen programlarımız hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Kaynak : Center for Creative Leadership (CCL) – “The Challenges Leaders Face Around the World; More Similar than Different” (By: William A. Gentry, Regina H. Eckert, Sarah A. Stawiski, and Sophia Zhao) White Paper

 

Leadership Challenges of the New World

 

An unprecedented set of global challenges are forcing leaders to rethink how businesses adapt to volatile economies, work and health systems, and outlooks. That’s why leaders around the world, regardless of location, industry or organizational culture, face great challenges both internally and externally every day. And these challenges can greatly affect careers, daily experiences, and future success.

 

Research by our academic partner, the Center for Creative Leadership, reveals the most important challenges of leadership worldwide. Results from interviews with 763 mid- and senior-level leaders across organizations in China/Hong Kong, Egypt, India, Singapore, the United Kingdom, Spain and the United States reveal that the same 6 challenges are consistently faced.

 

So what are these most common leadership challenges?

 

It seems that leaders around the world consistently face the same top 6 challenges, even if they define leadership challenges and specific context in different ways.

 

 1. Improving Managerial Effectiveness

This leadership challenge is about developing relevant skills such as time management, prioritization, strategic thinking, decision making and speeding up at work to be more effective at work.

 

 1. Inspiring Others

This is the challenge of inspiring or motivating team members to keep them satisfied with their work and to work smarter.

 

 1. Developing Employees

This is the challenge of effectively developing others, including coaching and mentoring.

 

 1. Leading a Team

Another key challenge is team building, team development and team management. Specific leadership challenges related to this include how to provide support, how to participate effectively in collaboration, how to lead a large team, how to establish team norms, and what to do when taking over a new team.

 

 1. Driving Change.

The challenge of managing, mobilizing, understanding and managing change means that being a successful change leader is not easy. It requires knowing how to mitigate consequences, how to overcome resistance to change, and how to deal with team members’ reactions to change.

 

 1. Managing Stakeholders.

The final leadership challenge is managing relationships, politics and image in the work environment. This includes getting management support, managing, influencing others, and getting support from other departments, groups, or individuals.

So what can a leader do for these challenges? Here are some suggestions:

 

 1. Set goals for yourself and your team; Be proactive in setting goals and setting the timelines and deadlines needed to achieve those goals.

Give more authority; Delegating can actually make you more productive. The act of empowerment can also empower those you hire.

Work on tasks that maximize your unique added value; There will always be more things vying for your attention than you have the time and energy to do. Prioritize the most important tasks that only you can do and delegate everything else to team members.

 

Gain some role clarity; Understand what are the primary responsibilities for your role and what are the secondary responsibilities and even the jobs that belong to someone else.

 

Strengthen team cohesion and collaboration; What prevents your team from collaborating effectively together? Strengthening your team’s cohesion is vital to organizational success. Working on agreed-upon principles, such as mutual respect and integrity, will help align your team.

 

Developing leadership qualities to face these 6 challenges is indeed difficult. Educational breakthroughs, corporate strategy and planned change initiatives should be designed to identify and tackle organizational challenges. The trainings to be included should be designed to meet the development and transformation needs of leaders and leadership teams.

 

You can join our trainings designed with our world-renowned expert staff and up-to-date resources to become a successful leader and organization that can meet the challenges of the new world. Contact us to learn about our programs that can be customized for organizations and teams.

Resource: Center for Creative Leadership (CCL) – “The Challenges Leaders Face Around the World; More Similar than Different” (By: William A. Gentry, Regina H. Eckert, Sarah A. Stawiski, and Sophia Zhao) White Paper