Ağ perspektifi 21. yüzyılın liderlik zorunluluğudur. Peki ağ perspektifi nedir ve kuruluşunuza nasıl yardımcı olur? Bir lider olarak ağ perspektifini nasıl oluşturursunuz?

 

Ağ Perspektifine Sahip Olmak Ne Anlama Gelir?

Ağ perspektifi, resmi, belirlenmiş ilişkilerin ötesine bakma ve kuruluşunuzun içindeki ve dışındaki kişiler arasındaki karmaşık bağlantı ağını görme yeteneğidir.

Kendiniz ve organizasyonunuz için geliştirmeniz gereken en önemli becerilerden biridir.

Ağ konusunda bilgili liderler, kuruluşu destekleyen resmi olmayan, görünmez yapıyı görme, anlama ve onlarla etkileşime geçme yeteneğini kasıtlı olarak geliştirir. Bu ağ perspektifii kuruluşlarda daha bağlantılı, birbirine bağımlı bir kültür yaratmak için kullanılır. Bazıları bunu daha da ileri götürerek kuruluşlarının ağını dünya çapında genişletir.

Bireysel düzeyde, ağ perspektifi resmi yapının (“organizasyon şeması”) ötesine geçerek işlerin resmi olmayan ağlar aracığı ile yapılmasına olanak tanır.

Bu ağ perspektifi kimin etkili olduğunu ve bilgi için nereye gidileceğini gösterir. Bu aynı zamanda kuruluşunuzun ötesinde diğer kuruluşlara, topluluklara ve toplumlara uzanan bağları görmek ve bunlardan yararlanmakla da ilgilidir.

Geniş düzeyde ağlar, birbirine bağımlı ancak değişken bir dünyanın doğal bir parçasıdır. Pek çok lider ve akademisyen, liderlik anlayışımızın hem doğal hem de stratejik olarak oluşturulmuş ağları dikkate alması gerektiği sonucuna varıyor.

 

Ağ Perspektifi ile Liderlik Arasındaki Bağlantı

Son derece karmaşık, değişen ve birbirine bağlı bir dünyada yaşadığımızdan, resmi olmayan kurumsal ağları ve bağlantılarını anlama ve bunlardan yararlanma yeteneği, liderler için hayati öneme sahiptir. Hızlı ve sıklıkla zorlu karar almanın söz konusu olduğu bir ortamda, liderler artık bilgi almak veya bir şeyleri gerçekleştirmek için hiyerarşiye veya geleneksel yaklaşımlara güvenemezler.

Liderliği, insanları bağlayan ortak bir süreç olarak kabul eden liderler çeşitli faydalar ile yüz yüze gelir:

  • Liderlik için kolektif kapasitede artış;
  • Başkalarının bir projenin, ekibin, organizasyonun veya topluluğun geleceği hakkında adım atmasına, uyum sağlamasına ve kararlar almasına olanak sağlanması;
  • Liderlik kültürünün komuta ve kontrol hiyerarşilerine dayanmaktan çevik, birbirine bağımlı ağlar içindeki adaptasyona dönüşümü.

 

Gayri Resmi Ağlar Kuruluşunuzun Stratejisini Güçlendirebilir

Teknik incelememizde de belirttiğimiz gibi, resmi olmayan ağlar kuruluşunuzun stratejisini güçlendirebilir.

Bir kuruluşun üyelerini birbirine bağlayan resmi olmayan sosyal ağların kalıpları ve kalitesi, rekabetçi bir pazarda başarılı olma yeteneğini büyük ölçüde etkiler. İdeal olmayan iletişim ve etki kalıpları, gelecekteki kritik yetenekleri yabancılaştırabilir ve strateji geliştirme ve uygulamada sorunlara yol açabilir.

Üst düzey yöneticilerin ağlarını analiz etmek, iletişim ve etkinin ideal olarak nasıl ilerlemesi gerektiği ile gerçekte nasıl olması gerektiği arasındaki boşlukları ortaya çıkarır. Bu ağ analizi, yüksek potansiyele sahip yeteneklerin elde tutulmasını geliştirebilecek ve sonuçta kuruluşun stratejisinin geliştirilmesini ve uygulanmasını optimize edebilecek ağ bağlantıları kurmanın kapısını açar.

Üst ve orta düzey yönetimdeki liderler arasındaki görüşmeler genellikle bir kuruluşun stratejisini ve nihai başarısını belirler. Bu nedenle, özellikle üst düzey liderler, kuruluşlarının liderlik ağlarına dikkat etmeli ve en önemli oldukları yerde bağları güçlendirmelidir.

Yöneticiler, yüksek potansiyele sahip orta düzey yöneticilerin katılımını ve katkılarının üst yönetim ekibi tarafından uygun şekilde ağırlıklandırılmasını sağlamak isteyeceklerdir; bu, daha riskli, daha az sağlam olan veya etkisiz organizasyonel stratejilerden kaçınmak için kritik öneme sahiptir.

 

Liderlerin Neden Ağ Perspektifine İhtiyacı Var?

Ağ Perspektifini Kullanmak için 7 Neden

Artık ağ perspektifinin ne olduğunu ve bunun bireyler ve kuruluşlar için faydalarını bildiğinize göre, liderlerin neden ağ perspektifine ihtiyaç duyduğunu burada bulabilirsiniz:

 

  1. Bağlantılar önemlidir.

Bireyler tek başına var olmazlar ve bağlantıları fırsatlar sağlar, değerli bilgi ve kaynaklara erişim sağlar ve aynı zamanda kısıtlamalar da yaratır. Bağlandıkları insanlar fikirlerini, tutumlarını ve davranışlarını etkiler.

 

  1. İş çoğunlukla resmi olmayan kanallar aracılığıyla gerçekleşir.

Onlarca yıl süren yeniden yapılanmadan sonra bile iş faaliyetleri genellikle resmi raporlama ve çalışma ilişkileri dışındaki etkileşimler yoluyla gerçekleşir. Resmi olmayan ağları anlamak, resmi yapının çok az rehberlik sağladığı düz, takıma dayalı ve çevik çalışma ortamlarında özellikle önemlidir.

 

  1. Liderlik ilişkiler yoluyla gerçekleşir.

Yönlendirme, uyum ve bağlılık, ortak zorluklar üzerinde çalışan insanlar arasındaki ilişkiler yoluyla yaratılır. Tüm insanlar bu sürece katkıda bulunur ve böylece liderlik ağ genelinde paylaşılabilir. Dahası, sınırları kapsayan liderlik, gruplar arasındaki bağlantıları doğru bir şekilde görmek ve oluşturmak için ağ perspektifini gerektirir.

  1. Başarılı liderler güçlü ve çeşitli ilişkilerden oluşan ağlar geliştirir.

Basarili liderler yetersiz ve aşırı bağlantının performansı engellediğini ve sonuçları sınırladığının farkinda olanlardir. Amaca yönelik (stratejik) ve özgün ağ oluşturma, dar görüşlülüğü önleyen ve sağlıklı ağlar geliştirmenin anahtarıdır. Farklı insan gruplarıyla ilişkiler kurmak için sınırların (hiyerarşiler, coğrafi bölgeler, işlevsel silolar, paydaş çıkarları ve demografik farklılıklar gibi) ötesinde işbirliği içinde çalışırlar.

 

  1. Ağ bilgisi değişim çabalarında onemlidir.

Yalnızca resmi, dikey kanallara güvenmek, ortaya çıkan sorunlara uyum sağlama kapasitesini engellemektedir. Ağın sınırları aşma kapasitesi etkinleştirilerek ve geliştirilerek değişim çabaları hızlandırılabilir. Bu yaklaşım kültürel dönüşümde kritik öneme sahiptir çünkü organizasyonel kültür büyük ölçüde insanlar arasındaki konuşmaların içinde yaşar. Bu bağlantıları anlamak, alt kültürlere, direniş gruplarına ve dönüşümün gizli şampiyonlarına dair içgörüler sağlar.

 

  1. Yenilikçi ağlar belirlenebilir ve desteklenebilir.

Yenilikçilik öncelikle yeni, yaratıcı fikirler gerektirir. Ancak yeni fikirler yeterli değildir; Hedeflenen bir yenilik süreci aracılığıyla kuruluşta uygulanmaları gerekir. Araştırmalar, yaratıcılığı ve uygulamayı kolaylaştıran ağ yapılarının belirli açılardan birbirinden farklı olduğunu öne sürüyor. Kuruluşların, farklı fikirlerin üretilmesini ve paylaşılmasını ve kolektif eylemi destekleyen ağlara ihtiyacı var. (İnsanların inovasyonu teşvik etmedeki rollerinin nasıl bağlı olduğunu anlamaları da yardımcı olur.)

 

  1. Bugün liderlerin karşılaştığı en önemli zorluklar karşılıklı bağımlılıktır.

Karmaşık zorluklar tek başına bireyler olarak çözülemez; bu sorunlar en iyi şekilde sınırların ötesindeki insan gruplarının birlikte çalışmasıyla çözülür.

 

Sonuç olarak, ağ perspektifine sahip olmak, her şeyin bağlantılı olduğu veya olacağı bir dünyada başarılı olmanın anahtarıdır.

 

Kaynak: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/networks-and-leadership-are-you-connected/