Mevcut koronavirüs pandemisi ve sonrasında yaşananlar, geleceğin ne kadar “VUCA” olduğunu ve olmaya kaçınılmaz olarak devam edeceğini bize ansızın hatırlattı.

Dalgalanma, Belirsizlik, Karmaşıklık ve Muğlaklık – VUCA – günümüzün gerçeğidir ve ünlü fütürist ve yazar Bob Johansen’in dediği gibi, ” Bu durum kolaylaşmayacak. Liderler bu gerçeği kabul etmelidir.”

“Liderler Geleceği Yaratır: Belirsiz Bir Dünya İçin On Yeni Liderlik Becerisi” adlı kitabında Johansen, liderlerin, çözümü olmayan zorluklarla daha fazla karşılaşacağını söylüyor. Elbette yine de karar vermek zorunda kalacaklar.

VUCA dünyasının aynı zamanda hem tehlike hem de fırsat barındıracağını belirtiyor. “Liderler zorlanacaklar, ancak bunalmalarına, depresyona girmelerine veya hareketsiz kalmalarına izin vermemelidirler. Liderler, olayların girdabına yanıt vermekten daha fazlasını yapmalıdır. Kaosun ortasında geleceği yaratan olumlu değişim ajanları olmalılar. Bazı şeyler daha iyiye gidebilir, diğer şeyler daha kötüye gitse bile.”

Belirsizlik ve karmaşıklık ortadan kalkmıyor – ve kafa karışıklığı da bu karışımın bir parçası olmaya devam edecek. Önümüzdeki 10 yıl son derece değişken olacak ve birçok kararın alınması gerekecek.

 

Gelecekte İhtiyacınız Olan 10 Liderlik Becerisi

Johansen, hayatta kalmak, liderlik etmek ve geleceği yaratmak için liderlerin bu 10 liderlik becerisini geliştirmeleri ve uygulamaları gerektiğini savunuyor:

1. Üretici içgüdüsü: Bir şeyler inşa etmek ve büyütmek için içinizdeki dürtüyü kullanma ve aynı zamanda başkalarıyla bağlantı kurma becerisi. İçinizdeki üretici içgüdüyü nasıl ortaya çıkarabilir ve bunu liderliğinize nasıl uygulayabilirsiniz? Geleceğin liderleri – başkalarıyla birlikte çalışırken – hem yapabilirim hem de üretebilirim ruhuna ihtiyaç duyacaklar.

2. Netlik: Karmaşa ve çelişkilerin arasından başkalarının henüz göremediği bir geleceği görebilme becerisi. Karmaşık zamanlarda nasıl net bir şekilde iletişim kurabilirsiniz, böylece basitleştirmeden basit olursunuz?

3. İkilemleri tersine çevirme: İkilemleri avantajlara ve fırsatlara dönüştürme becerisi. Çözülemeyen ve ortadan kalkmayan zorluklarda başarılı olmak için ikilemleri tersine çevirme becerilerinizi nasıl geliştirebilirsiniz?

4. Sürükleyici öğrenme yeteneği: Kendinizi bilmediğiniz ortamlara sokma ve onlardan birinci şahıs olarak öğrenme becerisi. Sizi konfor alanınızdan çıkaracak yeni fiziksel ve sanal dünyalara kendinizi kaptırarak öğrenmek için gerekenlere sahip misiniz?

5. Bio-Empati: Olayları doğanın bakış açısından görebilme becerisi – doğanın örüntülerini anlamak, saygı duymak ve onlardan bir şeyler öğrenmek. Doğadan öğrenebilir ve bu bilgeliği liderliğinizi bilgilendirmek için kullanabilir misiniz?

6. Yapıcı kutupsuzlaştırma: Farklı kültürlerden gelen insanları yapıcı bir şekilde bir araya getirme becerisi. İnsanların anlaşamadığı gergin durumları nasıl sakinleştirebilir ve iyileştirebilirsiniz?

7. Sessiz şeffaflık: Kendini aşırı derecede öne çıkarmadan önemli konular hakkında açık ve özgün olma becerisi. İnandırıcılık ve güven uyandırmak için nasıl liderlik yaparsınız?

8. Hızlı prototipleme: Daha sonraki başarıların erken başarısızlıklar gerektireceği beklentisiyle yeniliklerin hızlı, erken versiyonlarını oluşturma becerisi. Yol boyunca öğrenirken erken başarısız olmanıza, sık sık başarısız olmanıza ve ucuza başarısız olmanıza olanak tanıyan hızlı prototiplemeyi nasıl yapabilirsiniz?

9. Akıllı takım organizasyonu: Elektronik veya diğer medyanın akıllıca kullanımı yoluyla amaca yönelik iş veya sosyal değişim ağları oluşturma, bunlarla etkileşim kurma ve bunları besleme becerisi. Her iletişim zorluğu için en iyi aracı seçerek, bir dizi medya kullanarak akıllı takımları nasıl organize edebilirsiniz?

10. Ortak yaratım:  Diğerlerine fayda sağlayabilecek ortak değerleri ekebilme, besleyebilme ve büyütebilme becerisi. Hem işbirliğinin hem de rekabetin oluşabileceği ortamları nasıl yaratabilirsiniz?

 

Yeni bir beceri listesinin ötesine geçerek, ne tür bir liderlik gelişimi veya eğitimi bizi geleceğe hazırlayabilir? Liderlerin kalıcı olan becerileri desteklemesi gerekir (aşağıya bakınız), ancak 10 yeni beceriyi öğrenmenin anahtarı “uygulamaya dalmaktır”.

Aynı kalan nedir? Liderlikle birlikte kalıcı olanlar:

Erken davranın: Liderlerin ne zaman harekete geçeceklerini bilecek beceri ve organizasyonel kapasiteyi oluşturmaları gerekir.

Fiziksel ve zihinsel disiplin: Liderler kendileri için çalışan ve başkalarına ilham veren fiziksel ve duygusal enerjiler geliştirmelidir.

Aktif dikkat: Liderlerin gürültü ve dikkat dağınıklığını filtrelemeleri, merkezde kalmaları ve kalıpları görmeyi öğrenmeleri gerekir.

Hazırlık disiplini: Liderler öngörüde bulunamazlar ama hazırlık yapabilirler.

Acil sabır: Liderler, insanların ne zaman aşırı yüklendiğini veya ne zaman kendilerine aşırı güvendiklerini ayırt etmeli, ardından baskı ve aciliyeti buna göre ayarlamalıdır.

Hikaye anlatma ve dinleme: Liderlik, bir durumu anlamlandırmak ve bir gelecek hayal etmek için ilgi çekici hikayeler keşfetmek ve anlatmakla ilgili olmaya devam edecektir.

Alçakgönüllülüğün gücü: Cesaretle ve açık bir niyetle, otantik, ilgi çekici ve kendinden ödün vermeyen bir şekilde hareket edecek liderlere ihtiyaç var.

Eşzamanlılık: Liderlerin tesadüflerde anlam bulmaları ve bugünün deneyimleri ile gelecekteki olasılıklar arasında bağlantı kurmaları gerekir.

Johansen, “Liderler kendilerini geleceğe bırakmalı ve becerilerini düşük riskli bir ortamda uygulamalıdır” diyor. Oyunlara katılmak, daha büyük eğilimleri ve zorlukları taklit eden küçük ölçekli durumları araştırmak ve yeni davranışlar denemek, uygulamaya dalmanın geleceğe hazırlanmamıza yardımcı olduğu yollardır.

Johansen, “Geleceğin VUCA dünyası zorlu ve fırsatlarla dolu olacak” diyor.

“En büyük tehlike hazırlıklı olmamaktır – ve bir lider olarak kendinizi ve kuruluşunuzu belirsiz bir geleceğe hazırlayarak bunu kontrol edebilirsiniz.”

 

Source: Leadership Skills in an Uncertain World by Center For Creative Leadership (CCL)

https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/leadership-skills-for-an-uncertain-world/