Bu yazıyı ortalama 2 dakikada okuyabilirsiniz.


İşyerinde kadının önemini fark edemeyen kurumlar aslında önemli ölçüde eksik kalmış kurumlardır. Yetenek havuzunu ikiye katlamanın yanı sıra, kadın çalışanlar şirketin performansını arttırmaktadır.

Yapılan araştırmalar işyerindeki cinsiyet çeşitliliğinin, şirketlerin kar-zara tablolarındaki anahtar unsur olduğunu ortaya koymuştur:

  • Yönetim kurullarında çoğunlukla kadınlar tarafından temsil edilen Fortune 500 şirketleri, mali anlamda kadın temsilcileri en düşük olan şirketlerden daha yüksek performans sergilemektedir.
  • Farklı cinsiyetlerin bir arada bulunduğu ekipler, erkek egemen ekiplere göre daha yüksek satış ve kar oranı elde etmektedir.
  • Yakın tarihli bir Gallup araştırması, cinsiyet farklılığını barındıran iş birimlerinin, çeşitlilik oranının düşük olduğu birimlerden daha yüksek gelire sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Bununla birlikte işyerinde daha fazla kadın bulunmasının faydaları yalnızca finans alanıyla sınırlı kalmamaktadır.

Kurumlar & Liderler İşyerinde Kadınları Desteklemek için Neler Yapmalıdır?

Çalışanların işlerinde anlam bulmalarına ve işten keyif almalarına yardımcı olun. Çalışanlarınızın kişisel değerlerini, tutkularını, güçlü yönlerini ve yaşam amaçlarını öğrenmeye zaman ayırın. Bunları kariyerlerine entegre etmelerinin yollarını bulmak için beyin fırtınası yapın. Tüm bu küçük adımlar, çalışan için sıradan bir işin tutkuya dönüşmesini sağlayabilir.

Mümkün ve uygun olduğu durumlarda, uzaktan çalışma konusunda çalışanları destekleyin ve iş dışındaki yaşamlarına uygun olacak şekilde çalışmalarına olanak sağlayın. Yaratıcı çözümler, sanal çalışma ekipleri ve izin seçenekleri, nerede ve ne zaman çalıştıkları fark etmeksizin çalışanların en iyiye ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Tüm cinsiyetlere terfi, zam ve liderlik özelliklerini geliştirmeleri konusunda eşit imkanlar tanıyın. Çalışanların başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları kaynakları ve desteği sağlayın. Şirketinizin gelecek başarısını sponsor olacağınız kadınlarınızla katlamak ve onların yenilikçi bakış açılarını, kucaklayıcılıklarını ve bağlılıklarını sürdürülebilir kılmak için Women in Leadership/Liderlikte Kadın programıyla çalışanlarınıza destek olun.

Hepimiz kadın çalışanların çalışma hayatlarına devam edeceklerinin farkındayız; ancak yetenekli kadınların kurumunuzda çalışmaya devam etmesini istiyorsanız, şimdi kadınlara işten istediklerini verme zamanı.

 


To read the original version of the article, please visit Center For Creative Leadership Website: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/7-reasons-want-women-workplace/